Genveje


Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksisVidenskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis


Introduktion til familieteori, systemteori og videnskabsteori
10 ECTS

Uddannelsen vil i sin helhed blive præsenteret med indhold, arbejdskrav og undervisningsmetoder

Erkendelse, forforståelse og diskurser:

Vores erkendelse af omverdenen og vores forskellige fortolkning af den tages op både fra et praktisk og et teoretisk udgangspunkt. Denne diskussion er meget central i familieteori og er et tilbagevendende tema under uddannelsen. De studerendes forforståelse vil blive knyttet til deres egen faglige baggrund og identitet. De underliggende værdier og forestillinger, der ligger i det sociale-, pædagogiske- og sundhedsfaglige arbejde vil blive drøftet i forhold til familieteoriens
værdiunderlag.

Introduktion til familieteori, systemteori og videnskabsteori

 • Præsentation af uddannelsen
 • Præsentation af holdet
 • Systemteori: centrale begreber
 • Familieterapiens historie
 • Erkendelsesteori

Arbejde med egne relationer

 • Genogram/slægtstræ
 • Eget netværk/Patchwork
 • Interview

De studerende får øvelse i at tegne genogram (slægtstræ) og netværkskort.

Fra erkendelsesteori til familieterapi/relationsorienteret terapi

 • Kommunikation
 • Terapeutisk forandring
 • Maturanas bidrag
 • Familielivscyklusteori – hvordan forstår vi dette begreb i dag?
 • Konstruktivismens indflydelse på praksis
 • Socialkonstruktionismens indflydelse på praksis
 • Diskursiv forståelse af praksis
 • Introduktion til betydningen af begrebet `PPU – arbejde` - Personlig og Professionel udvikling – og PPU´s plads i uddannelsen

I løbet af første modul vil de studerende få forståelse for familieterapiens inspirationskilder og forskellige erkendelsesteoretiske grundlag og dens betydning for praksis.  

Udover Batesons tænkning har en anden konstruktivist, nemlig Maturana, øvet en meget stor indflydelse på familieterapiområdet. Maturana, hans bidrag og dets epokegørende betydning bliver præsenteret. Et af hans budskaber er, at vi aldrig kan beskrive andre objektivt. Enhver beskrivelse er et resultat af vores opfattelse. Vi vil derfor altid selv være en del af det, vi beskriver. Dette fører til, at vi ikke længere kan tale om, at der kun eksisterer én opfattelse, men at der derimod eksisterer mange opfattelser ved siden af hinanden, der beskriver ”det samme”.  Vi lever i multiverser, ikke universer.

Gregory Bateson
Forskeren og antropologen Gregory Batesons bidrag er en vigtig kilde for familieterapien. Hans hovedinteresse var oprindeligt rettet mod kommunikation og kommunikationsprocesser. Han understreger, at al adfærd eller kommunikation må forstås i den sammenhæng, det er opstået i, for at give mening for fortolkeren. Hans kontekstbegreb satte søgelyset på præmisserne i teori og behandling.

Hvordan forstår vi, hvad et problem er? Hvad betyder denne ”idé om problemets natur” for valg af tilgang, den terapeutiske rolle og forståelsen af målet med en behandling?

 • De studerende vil få forståelse for familieterapiens historie og betydning inden for psykoterapifeltet
 • I dette modul vil de studerende også få en introduktion til den betydning  socialkonstruktionismens  indflydelse og en diskursiv forståelse af praksis , har haft for terapifeltet –  familieterapi, systemisk/sprogsystemisk og narrativ praksis.
 • Introduktion til betydningen af begrebet `PPU – arbejde` - Personlig og Professionel udvikling – som en del af uddannelsesprocessen. 

Eksamen
Modulet afsluttes med en skriftlig prøve, der har til formål at vise, at den studerende har et kendskab til og kan gengive teori og metode indenfor denne del af uddannelsen. Opgaven vurderes internt med karakter efter karakterskalaen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Samlet pris (6 moduler): 114.300 kr. (der faktureres pr. modul løbende)

Prisen dækker både undervisning: 69.300 kr. og 150 timers supervision: 45.000 kr.

Kr. 19.100,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 17.400,- pr. modul på 5 ECTS

Kr. 20.500,- for afgangsprojekt på 15 ECTS


Prisen inkluderer: 
Undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener, samtaletræning og gruppesupervision.

Ikke inkluderet: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk