Genveje


Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksisGrundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis

10 ECTS

På dette modul vil grundlæggende basis for systemisk baseret terapi blive præsenteret gennem anvendelse af systemisk tænkning og metode i arbejde med fastlåste meningssystemer. 

Vi tager fat i idéer hentet fra Milanomodellen, overgangen fra en systemisk til en sprogsystemisk praksis og strukturelle ideer som udgangspunkt for familieterapi.

 • Milanomodellen og dens udvikling
 • Fra systemisk til sprogsystemisk terapi
 • Strukturel familieterapi

Milano-modellens udvikling

 • Det teoretiske udgangspunkt
 • Konstruktivismens indflydelse på terapi
 • Cirkulær epistemologi 
 • Spørgeteknik
 • Fra hypotese til mening
 • Fra interventioner til refleksive spørgsmål i praksis
 • Fra neutralitet til nysgerrighed 
 • Fordomme og uærbødighed – forforståelsens betydning for terapeutens position i praksis 
 • Samarbejde i større systemer

Milanogruppens  forskellige modeller og ideer har i meget høj grad påvirket udviklingen inden for familieterapien. De studerende vil få en grundig forståelse for Milano-teamets teoretiske fundament og få kendskab til dets udvikling påvirket af oprindelig strategisk tænkning og senest socialkonstruktionisme. De studerende vil få en forståelse for præmisserne for en cirkulær forståelse af samspillet i familier. 

De vil også få øvelse i at afprøve betydningen af en cirkulær forståelse for terapeutens egen opfattelse og handling. De studerende vil lære om principperne for interview således som de har udviklet sig gennem mere end 30 år. Dette vil ske blandt andet gennem rollespil.  Familier med mange udfordringer har ofte mange hjælpere, og der vil blive fokuseret på at forstå samspillet i det større system imellem hjælpere, familie og netværk.

Fra systemisk til sprogsystemisk terapi
Familieterapien er i det seneste årti blevet influeret fra mange nye sider, bl.a. gennem sprogkundskab og filosofiens verden. Dette kursus vil beskæftige sig med nogle af disse inspirationskilder og deres betydning i praksis. Socialkonstruktionisme betoner, at kundskab og viden konstrueres i sociale og sproglige sammenhænge. Dette modul rummer teorier bag terapi inspireret af Goolishian & Andersson som også sætter fokus på ”Den ikke vidende position”:

Strukturel familieterapi

 • Strukturel terapi – Minuchin
 • Strukturel terapis anvendelse
   

I præsentationen af strukturel familieterapi vil der tages udgangspunkt i det arbejde, som Salvador Minuchin har udført. Med udgangspunkt i strukturel familieterapi vil de studerende få præsenteret metoder, hvor der fokuseres på familiens struktur, grænser, hierarkiske positioner, familiens virkelighedsopfattelse og problemforståelse. Med vægt på hvordan strukturel familieterapi kommer til udtryk i forskellige danske fagmiljøer, vil de studerende også blive præsenteret for forskellige modeller til arbejde med multi-problemstillinger, som har fået stigende opmærksomhed igennem det seneste årti.

Eksamen
Modulet afsluttes med en prøve, der har til formål at vise, at den studerende har kendskab til og kan gengive teori og metode indenfor denne del af uddannelsen. Opgaven vurderes under medvirken af eksterne censorer med karakter efter karakterskalaen.


Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato

Priser

Samlet pris (6 moduler): 114.300 kr. (der faktureres pr. modul løbende)

Prisen dækker både undervisning: 69.300 kr. og 150 timers supervision: 45.000 kr.

Kr. 19.100,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 17.400,- pr. modul på 5 ECTS

Kr. 20.500,- for afgangsprojekt på 15 ECTS


Prisen inkluderer: 
Undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener, samtaletræning og gruppesupervision.

Ikke inkluderet: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk