Genveje


Reflekterende processer, samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksisReflekterende processer, samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksis

10 ECTS

Postmodernistisk inspiration på terapi og reflekterende processer:

Familieterapien er i det seneste årti blevet influeret fra mange nye sider, bl.a. fra sprogkundskab og filosofiens verden. På dette modul vil vi beskæftige os med nogle af disse inspirationskilder og deres betydning i praksis.  

Socialkonstruktionisme betoner, at kundskab og viden konstrueres i sociale og sproglige sammenhænge. Dette modul rummer teorier bag terapi som samskabning inspireret af Goolishian & Andersson.

At indtage et narrativt og socialkonstruktionistisk syn på verden giver nyttige forestillinger om, hvordan magt, viden og ”sandhed” bliver forhandlet i familier og større sociale sammenhæng:

Postmodernistisk inspiration på terapi

  • Sprogsystemisk tilgang
  • En socialkonstruktionistisk forståelse af samtalepraksis
  • Sprogets betydning
  • Filosofisk inspiration
  • Reflekterende processer
  • Dialogisk forståelse af terapi

Sprogsystemisk tilgang, - En samarbejdende og Dialogisk forståelse af terapi

Introduktion til en postmodernistisk forståelse af terapi forstået som en dialogisk praksis.

Den studerende vil blive præsenteret for en bevægelse i retning af at redefinere psykologiske konstruktioner såsom ”viden” og ”selv” som socialt konstruerede processer placeret i området for social diskurs. Hvordan kan disse idéer omsættes til samvær og terapeutisk praksis med børn, unge, familier og voksne?

Reflekterende processer

Idéen om reflekterende processer er videreudviklet i Tromsø af Tom Andersen. Hans tanker om at terapeuter skal reflektere højt om klienterne, mens de får lejlighed til at være i lyttende position, har bragt en epokegørende fornyelse ind i terapeutisk arbejde. Tom Andersens tanker om samtaler vil blive præsenteret.

De er kendetegnet ved respektfuldhed og stor opmærksomhed på betydningen af vores brug af ord og kropslige udtryk. Den måde vi ”vælger” at beskrive det, vi oplever, kommer til at afgøre, hvordan vi opfatter vores situation, andre mennesker eller os selv. Tom Andersen siger, at ”sproget ikke kun er informativt men også formativt”.

Undervisning i opgaveskrivning

De studerende får undervisning i opgaveskrivning med henblik på udformning af afgangsprojektet i uddannelsens sidste modul.

Mundtlig eksamen

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vise, at den studerende har et kendskab til og kan gengive og omsætte teori og metode inden for denne uddannelse til egen praksis. Opgaven vurderes efter karakterskalaen.


Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 11.600,-
Pris: kr. 19.100,-

Priser

Samlet pris (6 moduler): 114.300 kr. (der faktureres pr. modul løbende)

Prisen dækker både undervisning: 69.300 kr. og 150 timers supervision: 45.000 kr.

Kr. 19.100,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 17.400,- pr. modul på 5 ECTS

Kr. 20.500,- for afgangsprojekt på 15 ECTS


Prisen inkluderer: 
Undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener, samtaletræning og gruppesupervision.

Ikke inkluderet: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk