Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

En række erfarne danske, svenske og norske praktikere og undervisere vil forestå den teoretiske undervisning.

Adgangskrav

Optagelse på diplomuddannelsen i familieterapi forudsætter, at den studerende har gennemført en kort videregående uddannelse af socialfaglig, pædagogisk eller sundhedsfaglig art eller uddannelse på tilsvarende niveau. Den studerende skal endvidere kunne dokumentere praktisk erfaring i faget af mindst to års varighed efter endt adgangsgivende uddannelse.

Ved udvælgelsen af studerende til uddannelsen tillægges behandlingspraksis i arbejdet betydning. 

I uddannelsesperioden skal den studerende i sin praksis have behandlingsmæssige samtaler med par, familier, individuelle samtaler eller andre behandlingsmæssige opgaver, hvor et system- eller relationsorienteret perspektiv kan inddrages. 

Ansøgere som i uddannelsesperioden kan dokumentere, at de vil have sådan praksis som hovedbeskæftigelse, vil blive prioriteret. 
Såfremt der melder sig flere ansøgere, end der er studiepladser til, vil der blandt de kvalificerede ansøgere blive valgt efter følgende kriterier: 

 • At sikre en tværfaglig sammensætning af studerende, således at de repræsenterer alle faggrupper blandt ansøgere
 • At prioritere ansøgere fra samme arbejdsplads

I øvrigt anvendes lodtrækning blandt ansøgere, som står lige.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Støttemuligheder

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte dig med op til 25.000 kr. hvis du er omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Eksterne undervisere på uddannelsen

 • Per Jensen, Professor, ph.d. Familieterapi og systemisk praksis, Familieterapiuddannelsen, Diakonhjemmet Oslo/Norge
 • May Scharling, Familie- og parterapeut , socialrådgiver og supervisor, Privatpraktiserende, Danmark
 • Svend Aage Rasmussen, Aut. psykolog, KAS Stolpegård
 • Harry Korman, Privatpraktiserende, Børne- og ungdomspsyk., Malmø
 • Søren Hertz, Privatpraktiserende, Børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum Hillerød
 • Rikke Lyngdam, Privatpraktiserende Psykolog, København/Hillerød
 • Anne Hedvig Vedeler, Familieterapeut, ph.d. Familieterapi og Systemisk praksis, Diakonhjemmet Oslo/Norge
 • Jim Wilson, Systemisk Psykoterapeut/familieterapeut, UK registreret, Privatpraktiserende, Wales/UK
 • Steen Holst Sørensen, Lektor/Psykolog, Diplomuddannelse i familieterapi, Københavns Professionshøjskole
 • Inger Nordeide Jensen, Studieleder, Familieterapeut, MSC Familieterapi og systemisk praksis, Diplomuddannelse i familieterapi

(med forbehold for ændringer)

Den gennemgående studieleder har det overordnede ansvar for den faglige og teoretiske del af studiet. Studielederen sørger for, at der skabes en undervisningsstruktur der kæder de forskellige underviseres bidrag og uddannelsens enkelte elementer til et sammenhængende hele.

Studielederen sikrer også, at de studerende får samtaletræning og hjælp til at omsætte teori til anvendelse.

Praksisperspektivet vil stå centralt både i den teoretiske undervisning og i kravene, der stilles til praksis i uddannelsesperioden. Ved at de studerende i uddannelsesperioden deltager i supervision (150 timer) og dokumenterer praksis (70 timer familiesamtaler/samtaletræning) sikres det, at uddannelsesforløbet giver de studerende praksiskompetence.

Litteratur

Pensum omfatter cirka 4000 sider. Hovedparten af det obligatoriske pensum findes oversat til dansk eller et andet skandinavisk sprog. Enkelte bøger samt videobånd på engelsk vil forekomme.

Litteraturliste med eksamenspensum kan fås via skolens studienet, når den studerende er optaget på studiet. En komplet artikelsamling vil blive udleveret undervejs på kurserne.

De studerende tilrådes fra studiets start at afsætte tid til ugentlig litteraturlæsning.

Skolerne har biblioteker, men også lokale biblioteker vil evt. kunne skaffe nogle af bøgerne.

Video

De studerende forventes i forbindelse med studiet at anvende videooptagelser af egen praksis, hvorfor adgang til videooptager forventes.

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.