Genveje


Datoer for hold 27, 2020-2023Datoer for hold 27, 2020-2023

Ansøgningsfristen er den 15. maj 2020. 

Informationsmøde den 26. februar 2020 og den 16. april 2020. Du kan tilmelde dig via hjemmesiden  

Modul 1: Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis
Uge 38, 2020
14.-18. september
 

Uddannelsen starter med 4-dages internat i Kerteminde samt en efterfølgende individuel studiedag (hjemme)

 • 14.-17. september, internat og undervisning, 4 dage
 • 18. september, individuel studiedag, 1 dag
Uge 43, 2020
19.-23. oktober
 

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 2 dage
 • Samtaletræning, 1 dag
 • Refleksionsgrupper (PPU), 1 dag
 • 23. oktober, opstart af supervisionsgrupper
Uge 46, 2020
9.-12. november
 

Københavns professionshøjskole

 • Undervisning, 2 dage 
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 1 dag 
 • 12. november, supervisionsgrupper
Uge 48, 2020
23.-27. november
30. november
 

Hjemmeeksamen og aflevering af opgave

 • Hjemme-eksamen
 • Elektronisk opgaveaflevering d. 30. november kl. 12.00, 2020
Modul 2: Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis
Uge 2, 2021
11.-15.  januar
 

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 3 dage
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 1 dag
 • 15. januar, supervisionsgrupper
Uge 5, 2021
1.-5. februar
 

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 2 dage
 • Træningssamtaler/terapi, 1 dag
 • Refleksionsgrupper (PPU), 1 dag
 • 5.februar, supervisionsgrupper 
Uge 11, 2021
15.-18. marts
 

Københavns Professionshøjskole,

 • Undervisning, 2 dage
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 1 dag
 • 18. marts, supervisionsgrupper
Uge 14/15, 2021 
6. – 9.april
13. april
 

Hjemmeeksamen og aflevering af eksamensopgave

 • Afsæt tid til hjemmeeksamen
 • Elektronisk opgaveaflevering d. 13. april kl. 12.00

Efter de to obligatoriske grundmoduler, skal de studerende tilmelde sig valgmoduler på 5 ECTS. Der kan vælges mellem to moduler, som fremgår nedenfor. Der kan også vælges et valgmodul med faglig relevans fra en anden diplomuddannelse.

Valgmoduler 5 ECTS – forår 2021

VF1: Børn i familieterapi og relationel praksis
Uge 18, 2021
3.-7. maj
 

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning
 • Træningsamtaler/terapi og refleksionsgruppe
 • Supervisionsgrupper
Uge 21, 2021
25.-28. maj

Københavns Professionshøjskole

 • Træningsamtaler/terapi og refleksionsgruppe (PPU),
 • Undervisning, 2 dage
 • Supervisionsgrupper 

Juni, 2021

Mundtlig eksamen

 • Gruppeeksamen, 3 dage
VF5: Evidens og evalueringsmetoder i familieterapi og relationel praksis
Uge 18, 2021
3.-7. maj
 

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgruppe (PPU), 
 • Supervisionsgrupper

Uge 21, 2021
25.-28. maj

 

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning,
 • Træningsamtaler/terapi og refleksionsgruppe (PPU),
 • Supervisionsgrupper
Juni, 2021

Mundtlig eksamen

 • Gruppeeksamen, 2 dage

Efter valgmodulet på 5 ECTS, skal den studerende vælge et valgmodul af 10 ECTS. Der kan også vælges et valgmodul med faglig relevans fra en anden diplomuddannelse.

Valgmoduler 10 ECTS – efterår 2021

VF 6: Løsningsorienteret terapi og narrativ praksis
August 2021

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 3 dg 
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 1 dag
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
September
2021
 

Københavns Professionshøjskole

 • Eksamensopgave LØFT, elektronisk aflevering
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
Oktober 2021

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 3 dage
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 1 dag
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
November
2021

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 2 dage
 • Eksamensgruppe, 1 dag
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 1 dag
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
2021, Medio November
 Eksamen
VF7: Dialogbaseret familieterapi og relationel praksis

September
2021

Københavns Professionshøjskole
•Undervisning, 3 dg 
•Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 1 dag
•Supervisionsgrupper, 1 dag

Oktober 2021

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 2 dage
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 2 dage
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
November 2021

Københavns Professionshøjskole

 • Undervisning, 3 dage
 • Træningssamtaler, terapi og refleksionsgrupper, 1 dag
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
2021,
Ultimo november / Primo december
 
 Eksamen

Herefter følger uddannelsens sidste obligatoriske modul inden afgangsprojektet. 

Obligatorisk modul 3: Reflekterende processer og dialogisk samtalepraksis
Uge 2023
Uge 11.-15. januar 2022

Københavns professionshøjskole

 • Undervisning, 2 dage
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 2 dage
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
Uge 5
Februar 2022
 

Københavns professionshøjskole

 • Undervisning, 2 dage
 • Træningssamtaler/terapi og refleksionsgrupper, 2 dage
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
Uge 11
Marts 2022
 

Københavns professionshøjskole, 

 • Undervisning, 2 dage
 • Supervisionsgrupper, 1 dag
April 2022

Københavns Professionshøjskole

 • Obligatorisk gruppeproces, 3 dage
Maj 2022

Københavns Professionshøjskole,

 • Eksamen

Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af afgangsprojekt samt gennemførsel af de sidste gruppesupervision. Bemærk, at på dette modul, er der internat i Kerteminde ligesom på modul 1.

Afgangsprojekt
2022
5.-6. september
 

Københavns Professionshøjskole

 • 5. + 6. Problemformuleringsseminar

13 uger hvoraf 5 uger sættes af til skrivning.

Det anbefales at disse fem uger bliver sammenhængende

I løbet af modulet: Afslutning af supervisionsforløbet med videofremlæggelse i egen supervisionsgruppe
2022
1. marts
 
 • Indlevering af afgangsprojekt, 1. marts 2023
2022
8.-11. maj
 

Internat

 • Fokus på PPU i 4 dage – og opsamling på uddannelsen 
 • Afgangsprojekt fremlæggelse