Genveje


Børn i familieterapi og relationel praksisBørn i familieterapi og relationel praksis

5 ECTS

Oplever du også, at arbejdet med at få barnets perspektiv i fokus kan være udfordrende i det familieterapeutiske og relationelle arbejde? 

I dette modul, har vi fokus på, hvordan du som professionel kan arbejde udviklingsstøttende i mødet med barnet og familien. Udgangspunktet er, hvordan du kan skabe perspektiver og dialog mellem barn, familie, det primære miljø og dig selv, som professionel. 

På modulet arbejder vi med, hvordan du kan arbejde med børn i forskellige aldre, hvis hverdagsliv præges af temaer som fx sorg, skilsmisser, overgreb, konflikter og mistrivsel. 

Målgruppe
Modulet henvender sig til dig, der allerede har erfaring og viden inden for familieterapeutisk og relationel praksis, men som har et ønske om at kvalificere dit arbejde med børn i din praksis.

Teoretisk baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske kontekster

Indhold

•Udviklingspsykologi og tilknytningsforståelse 
•Børn og udviklingstraumer: sorg, højkonfliktuelle skilsmisser, vold og overgreb
•Udviklingsstøttende fokus 
•FN's børnekonvention 
•Børn i familieterapi – hvornår og hvordan? 
•Børn som co-terapeuter 
•Kreativitet i terapi- og samtalerummet
•Ikke-sproglige tilgange til terapi
•Magtforståelse og de etiske implikationer

Eksamen
Modulet afsluttes med en prøve, der har til formål at vise, at den studerende har kendskab til og kan gengive og omsætte teori og metode indenfor denne del af uddannelsen til egen praksis. Opgaven vurderes under medvirken af censorer og bedømmes efter karakterskalaen.

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Samlet pris (6 moduler): 114.300 kr. (der faktureres pr. modul løbende)

Prisen dækker både undervisning: 69.300 kr. og 150 timers supervision: 45.000 kr.

Kr. 19.100,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 17.400,- pr. modul på 5 ECTS

Kr. 20.500,- for afgangsprojekt på 15 ECTS


Prisen inkluderer: 
Undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener, samtaletræning og gruppesupervision.

Ikke inkluderet: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk