Genveje


Børn i familieterapi og relationel praksisBørn i familieterapi og relationel praksis

5 ECTS

Mange familieterapeuter har erfaret, at det kan være udfordrende at engagere børn i familieterapi. Der er fortsat en tendens til at barnets synspunkt ikke høres.

På dette modul har vi fokus på, hvordan du arbejder med børn i forskellige aldre, når de er deltagere i familieterapi. Vi arbejder med, hvordan du som familieterapeut skaber dialog og perspektiv mellem barn, familie, det primære miljø og dig selv som terapeut.

Terapiekstern kundskab som baggrundsforståelse i arbejdet med børn i familieterapeutiske kontekster

  • Udviklingspsykologi og tilknytningsforståelse
  • Udviklingsstøttende fokus
  • FN's børnekonvention

Børn i familieterapi

  • Børn i familieterapi – hvornår og hvordan?
  • Børn som co-terapeuter
  • Ikke-sproglige tilgange til terapi

Eksamen

Modulet afsluttes med en prøve, der har til formål at vise, at den studerende har kendskab til og kan gengive og omsætte teori og metode indenfor denne del af uddannelsen til egen praksis. Opgaven vurderes under medvirken af eksterne censorer og bedømmes efter karakterskalaen.


Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 16.900,-

Priser

For studerende, der starter i efteråret 2018
Pris 102.900 kr.

Antallet af supervisionstimer på uddannelsen er hævet til 150 timer, for at kunne matche supervisionskravene på lignende uddannelser.

Prisen dækker nu både undervisning: 60.900 kr. og 150 timers supervision: 42.000 kr.
Modul 1-5: 16.900 kr. pr. modul
Modul 6: 18.400 kr.

For studerende, der startede i efteråret 2017

Pris 96.900 kr.

Prisen dækker nu både undervisning: 60.900 kr. og 120 timers supervision: 36.000 kr.
Modul 1-5: 15.900 kr. pr. modul
Modul 6: 17.400 kr.

Prisen inkluderer: 

300 timers undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener og supervision i en gruppe på max. 6 personer.

Ikke inkluderet
: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Tilmeldingsfrist

29. maj

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk