Genveje


Løsningsorienteret terapi og narrativ praksisLøsningsorienteret terapi og narrativ praksis

10 ECTS

Den strategiske korttidsterapeut er ikke optaget af årsagen til problemet, men koncentrerer sig om, hvordan klienten kan komme fri af sit problem hurtigst muligt.

På dette kursus vil specielt den løsningsfokuserede korttidsterapi som udvikledes af de amerikanske terapeuter Steve de Shazer og Insoo Kim Berg blive introduceret.

Den løsningsfokuserede metode i teori og praksis

  • Den løsningsfokuserede metode
  • Centrale begreber
  • Modellen i praksis
  • Interview

Centralt for metoden er, at opmærksomheden er rettet mod de situationer, hvor klienten har gjort noget, der virkede. Terapeuten nærer dyb respekt for personens egne problemløsende kræfter. Den grundlæggende forskel er, at man ikke arbejder med problemet, og hypoteser om dets årsager, men er optaget af sammen med klienten at konstruere løsninger.

Narrativ terapi og praksis

De studerende vil blive præsenteret for den eksternaliserende samtaler, som Michael White, Australien og David Epston, New Zealand har udviklet, oprindeligt i forbindelse med deres arbejde med børn. Symptomet eller problemet bliver lagt udenfor individet eller familien, og familien får lejlighed til at se på sin relation til problemet og problemets indflydelse på familiens liv. Via de narrative traditioner skabes der nye, foretrukne og alternative historier og derved nye identitets og handlemuligheder. Den nyeste udvikling inden for narrativ praksis, således som den til stadighed udvikler sig inspireret af socialantropologiske metaforer og kritisk filosofi, vil blive gennemgået.

  • Narrativ teori
  • Narrative praksis
  • Eksternaliserende samtaler og nyskrivning af historier
  • Remembering
  • Bevidning

Eksamen
Modulet afsluttes med indlevering af en skriftlig uge opgave knyttet til LØFT og Narrativ praksis, der har til formål at vise, at den studerende har et kendskab til og kan gengive teori og metode indenfor denne del af uddannelsen.
Opgaven vurderes internt med karakter efter karakterskalaen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Samlet pris (6 moduler): 114.300 kr. (der faktureres pr. modul løbende)

Prisen dækker både undervisning: 69.300 kr. og 150 timers supervision: 45.000 kr.

Kr. 19.100,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 17.400,- pr. modul på 5 ECTS

Kr. 20.500,- for afgangsprojekt på 15 ECTS


Prisen inkluderer: 
Undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener, samtaletræning og gruppesupervision.

Ikke inkluderet: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk