Genveje


Evidens og evalueringsmetoder i familieterapi og relationel praksisEvidens og evalueringsmetoder i familieterapi og relationel praksis

Hvilken betydning har evidens- og evalueringskrav for det familieterapeutisk felt - teoretisk, metodisk og i praksis?

Få styrket din forståelse af evidensparadigmes betydning for din familieterapi-praksis. Udgangspunktet er, hvordan du som familieterapeut kan forstå og arbejde i samspil med evidens- og evalueringskravet.

Det får du ud af modulet

I valgmodulet, ”Evidens og evalueringsmetoder i Familieterapi og relationel praksis” får du en forståelse for, hvad evidens- og evalueringskravet betyder for din familieterapipraksis gennem en teoretisk, metodisk og praksisnær udforskning. 

Det faglige indhold

Vi arbejder i modulet med:

Vi ser på baggrundsforståelser for evidens- og evalueringskravet og på hvad evidens egentlig er. Hvad ved vi reelt om, hvad der virker og virker det for alle? Hvordan kan familieterapi i praksis sammenholdes med evidens, evaluering og manualer? Vi lægger op til, at du inddrager din egen praksis i undervisningen og det er målet, at du i løbet af dette modul får:

  1. en bred forståelse for evidens- og evalueringsparadigmet
  2. en indføring i forskellige teoretiske perspektiver på viden
  3. en metodisk viden med udgangspunkt i evaluering og evidens
  4. mulighed for at forankre din praksis midt i evidenskravet
  5. at udfolde betydningen af valg og fravalg af evidensbaserede metoder

Målgruppe

Målgruppen for modulet er fagprofessionelle, der har uddannelse, viden og erfaring inden for det familieterapeutiske felt.

Praktiske oplysninger 

Modulet afsluttes med eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Samlet pris (6 moduler): 114.300 kr. (der faktureres pr. modul løbende)

Prisen dækker både undervisning: 69.300 kr. og 150 timers supervision: 45.000 kr.

Kr. 19.100,- pr. modul på 10 ECTS
Kr. 17.400,- pr. modul på 5 ECTS

Kr. 20.500,- for afgangsprojekt på 15 ECTS


Prisen inkluderer: 
Undervisning, 2 internatophold, 6 eksamener, samtaletræning og gruppesupervision.

Ikke inkluderet: udgifter til litteratur og transport samt opholdsudgifter undtaget internatophold.
Hvert modul faktureres forud, og alle priser er ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

 

Tilmeldingsfrist

Efterårshold:
1. juni 2020

Vinter-/forårshold:

15. oktober 2020

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Uddannelseskonsulent
Inger Nordeide Jensen
Tlf.: 5163 2617
inje@kp.dk

Uddannelseskonsulent
Sara Dalgaard Christoffersen
Tlf.: 2429 6475
sach@kp.dk