Genveje


Børnerådgiverforløbet - Den sociale diplomuddannelse i indragelse og samtale med børn, unge og familierBørnerådgiverforløbet - Den sociale diplomuddannelse i indragelse og samtale med børn, unge og familier

Nyt hold starter i marts 2021, og der er åben for tilmelding. 

Forløbet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Børns Vilkår. Forløbet består af 2 sammenhængende diplommoduler, og hvert modul svarer til 10 ECTS point. 

Det er muligt at søge økonomisk støtte til hele uddannelsen eller udvalgte moduler.

Systematisk inddragelse af barnet, den unge, familien og netværk i problemløsningen, er en forudsætning for at skabe positive forandringer i det sociale arbejde. Derfor er fokus på dette forløb, at styrke den velfærdsprofessionelles kompetencer i det processuelle og inddragende sociale arbejde. 

På forløbet bliver du opkvalificeret til at:  

 • tage udgangspunkt i barnets perspektiv og rettigheder 
 • arbejde udviklingsstøttende og inddragende med udsatte børn, unge og deres familier
 • kunne udvælge og anvende relevante metoder i samtaler med børn og unge  
 • kunne navigere i samtalers forskellige formål og forskellige kontekster 
 • arbejde med netværksinddragende metoder både i tidlig og forebyggende regi og i igangværende sager
 • indgå i tværfagligt samarbejde på tværs af skel og have blik for helheden i udsatte børn og unges liv 
 • få indsigt i børnegrupper som metode

Forløbet sætter endvidere et stærkt fokus på temaerne: omsorgssvigt, børn og unges fællesskaber herunder mobning, skilsmisse samt sorg og krise. Dette er nogle af Børns Vilkårs særligt prioriterede mærkesager.

Målgruppe
Forløbet er for alle velfærdsprofessionelle og frivillige, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Eksempelvis: Myndighedssocialrådgivere, medarbejdere på krisecentre, døgninstitutioner og opholdssteder, AKT lærer, medarbejdere på dagbehandlings- og specialskoler o.l. Eller pædagoger, lærer, sygeplejerske, sundhedsplejerske o.l. som arbejder i almenområdet og som har berøringen med børn og unge i udsatte positioner.

Retning under Den Sociale Diplomuddannelse - inddragelse og samtale med børn, unge og familier 

De to moduler er en del af en diplomuddannelse med titlen "Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier". Men børnerådgivermodulerne er også en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt. Hvis du ønsker at gennemføre den fulde diplomuddannelse, får du ret til at anvende betegnelsen Diplom i Socialt arbejde (soc. d) - Inddragelse og samtale med børn, unge og familier. 

Formålet med den fulde diplomuddannelse 

Den studerende tilegner sig særlig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde inddragende og gennemføre professionelle samtaler med børn, unge og familier i udsatte positioner samt øvrige betydningsfulde aktører i barnets, den unges, familiens liv.

Den fulde diplomuddannelse består af i alt seks moduler: 
 • to obligatoriske moduler (15 ECTS) 
  Videnskabsteori og teorier om sociale forhold og projekt- og udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering. 
 • to retningsspecifikke moduler (20 ECTS) 
 • et valgfrit modul (10 ECTS) 
 • afgangsprojekt (15 ECTS) 
  Fordyb dig i et afgrænset område gennem et problemorienteret projekt forankret i praksis.


Forslag til det valgfrie modul
 

Perspektiver på socialt arbejdet i relation til æresrelaterede konflikter 

Læs mere om vores projekter og uddannelsestilbud om inddragelse: 

Inddragelse i arbejdet med udsatte børn og unge

For nærmere studievejledning kontakt Specialkonsulent Anne Tandrup for på tlf.: 5138 0290 eller via mail annt@kp.dk eller Specialkonsulent Gunvor Gornitzka på tlf.: 51 38 05 13.

Målgruppe

Forløbet er for alle, der arbejder med børn og unge, eksempelvis medarbejdere i SFO og klub, i familieafdelinger på forvaltningen, opholdssteder og døgninstitutioner, på krisecentre, på skoler, for sundhedsplejersker, boligsociale og opsøgende medarbejdere eller som frivillige i Børns Vilkår eller andre NGO'er med mere.

Underviserne

Underviserne er erfarne, fagligt opdaterede og specialiserede inden for deres forskellige specialeområder. Der vil være gæsteundervisning ved udvalgte fagpersoner fra Børns Vilkår. 

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Gunvor Gornitzka
Tlf.: 5138 0513
gugo@kp.dk

Pris 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger