Genveje


Samtaler med børn, unge og familierSamtaler med børn, unge og familier

Samtaler med børn, unge og familier
10 ECTS

Det får du ud af modulet: 

Du får styrket dine kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner samt med inddragelse af øvrige betydningsfulde aktører i barnets, den unges og familiens liv. 

Forløbet sætter endvidere et stærkt fokus på temaet Skilsmisse. Dette er en af Børns Vilkårs særligt prioriterede mærkesager. Børns Vilkår underviser og rådgiver på forløbet i at tage vare på barnets tarv i skilsmisser og fagpersoners rolle, handlemuligheder og dilemmaer i forhold til dette. 

Det faglige indhold:

  • Forælderfokuseret arbejde med børn i et udviklingsstøttende perspektiv 
  • Den triangulerende samtale med forældre 
  • Metoder i samtalerne med børn og unge 
  • Netværksinddragende metoder 
  • Skilsmisse - at tage vare på barnets tarv og fagpersoners rolle, handlemuligheder og dilemmaer. 

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 10.900,-

Pris 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Gunvor Gornitzka
Tlf.: 5138 0513
gugo@kp.dk