Genveje


Inddragelse af børn, unge og familier Inddragelse af børn, unge og familier

Inddragelse af børn, unge og familier
10 ECTS

Det får du ud af modulet

Du får styrket dine kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner samt øvrige betydningsfulde aktører i barnets/ den unges liv. 

Forløbet sætter endvidere et stærkt fokus på mobning, omsorgssvigt samt sorg og krise. Dette er nogle af Børns Vilkårs særligt prioriterede mærkesager. Børns Vilkårs underviser og rådgiver på forløbet i: 

 • at skabe stærke fællesskaber og stoppe mobning 
 • sorg og krise - hvordan fagpersoner kan give børn følgeskab i deres sorg- og krisetilstande 
 • omsorgssvigt: viden og handlemuligheder

Det faglige indhold: 

 • Det udviklingsstøttende perspektiv og den multiteoretiske tilgang
 • Barnet i udsatte positioner: risiko- og beskyttelsesfaktorer samt resiliensprocesser
 • Barnet i familien, familien i barnet
 • Barnets fællesskaber og mobning: Psykiske og sociale konsekvenser af mobning - forebyggelse og intervention 
 • Viden om og handlemuligheder ift. omsorgssvigt 
 • Børns rettigheder og den professionelles ansvar 
 • Sorg og krise - hvordan fagpersoner kan give børn følgeskab i deres sorg- og krisetilstande 
 • Tværprofessionelt samarbejde - problemstillinger med højt kompleksitet kan ikke mødes monofagligt

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris 2020

Kr. 11.600,- pr. modul

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Gunvor Gornitzka
Tlf.: 5138 0513
gugo@kp.dk