Genveje


Mød deltagerne og folkene bag børnerådgiverenMød deltagerne og folkene bag børnerådgiveren

Københavns Professionshøjskole har sammen med erfarne børnerådgivere fra Børns Vilkår udviklet uddannelsen. Børns Vilkår har et korps af frivillige børnerådgivere, som blandt andet er ansvarlige for ”Børnetelefonen” og ”Børnechatten”. Her kan børn og unge henvende sig for at komme i kontakt med en omsorgsfuld voksen.

Men omsorg gør det ikke alene. Rådgivning af børn og unge kræver særlige kompetencer. Derfor er Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole gået sammen med Børns Vilkår om at skræddersy et uddannelsesforløb til dem, der arbejder med børn og unge. Det er der kommet to nyskabende moduler ud af..børns vilkår

Resultatet er et fremragende uddannelsesforløb, som er tonet i henhold til vores forestillinger om, hvad professionelle har brug for i deres arbejde med udsatte børn.

Morten Kruse, projektleder, Børns Vilkår

Refleksion over dagligdagen

Undervisningen er lagt an på nyere teorier og metoder, der retter sig mod dybere indsigt, refleksion og socialfaglig analyse. Pointen er at inddrage den studerendes praksiserfaring direkte i undervisningen. Samarbejdet med Københavns Professionshøjskole om udviklingen, planlægningen og udførelsen af et uddannelsesforløb har været afgørende for Børns Vilkår.

 ”Vi har støttet os til Københavns Professionshøjskoles erfaringer og viden og udnyttet dets status som formel kompetencegivende uddannelsesinstitution”, fortæller Morten Kruse, der er projektleder på Børnerådgiver hos Børns Vilkår. Han fortsætter:

”Resultatet er et fremragende uddannelsesforløb, som er tonet i henhold til vores forestillinger om, hvad professionelle har brug for i deres arbejde med udsatte børn.”

Skærpet faglighed

Marianne Merling, der har taget uddannelsen, fortæller, at hun har fået udvidet sine faglige kompetencer, fordi hun under forløbet er blevet præsenteret for materiale, som hun ellers ikke ville have forholdt sig til i sin nuværende praksis med børn og unge.

Jeg har fået skærpet min faglighed. ’Støj’ er blevet fjernet fra min praksis, så jeg er blevet i stand til at se mere klart, hvad jeg laver og hvorfor.

Marianne Merling, skolelærer og frivillig i Børns Vilkår

”Denne udfordring, sætter min tilgang til børn og unge i bevægelse, og jeg ser med nye øjne på min måde at forholde mig på. Med andre ord bliver jeg inspireret og har derfor prøvet en mere narrativ tilgang i min klasse og på forældretelefonen”.

Samtidig har det ifølge Marianne givet hende mulighed for at reflektere over sine holdninger og værdier, samt at sætte dem sammen med den praksis, som hun udøver i dag.

”Jeg har fået skærpet min faglighed. ’Støj’ er blevet fjernet fra min praksis, så jeg er blevet i stand til at se mere klart, hvad jeg laver og hvorfor.”

Hun fortæller endvidere, at den økologiske udviklingsmodel har givet hende et konkret redskab til tydeligt at kunne se, om der er nogen i barnets liv, som forpligter sig på barnets udvikling.

Undervisningen har været en vekslen mellem forelæsning, kursusform, klassediskussioner, casearbejde, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier, tid til fordybelse og omsætning af viden. Deltagerne har typisk været medarbejdere i SFO og klub, opholdssteder og døgninstitutioner, på skoler eller som frivillige i Børns Vilkår.

Ifølge Morten Kruse har uddannelsen fanget både frivillige fra Børns Vilkår, som tilbydes fripladser, samt udefrakommende børnefagligt personale.

Læs mere om Børnerådgiveruddannelsen

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@kp.dk

Gunvor Gornitzka
Tlf.: 5138 0513
gugo@kp.dk