Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Varighed 

Hvert modul består af 8 undervisningsdage fra kl. 9.00-15.00. Der er 1 uge og op til 14. dage mellem hver undervisningsgang. 

Eksamen

Hvert modul afsluttes med, at der afleveres et kort skriftligt oplæg, som den efterfølgende mundtlige eksamen tager udgangspunkt i.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende. Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, men har tilegnet dig relevante kompetencer på anden vis, kan dine "realkompetencer" (hvad du reelt ved og kan) være på et niveau, som svarer til adgangsbetingelserne.  

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her.

Tilmelding

Uddannelsen er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales, at man tilmelder sig begge moduler fra starten.

Studieordning

Modulerne baserer sig på studieordningen til følgende to nye retningsspecifikke moduler fra Den sociale diplomuddannelse:

Tilmeld dig lige her tilmelding og information

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.