Genveje


Diplomuddannelse i psykiatriDiplomuddannelse i psykiatri

Diplomuddannelse i psykiatri er til dig, der arbejder i psykiatrien uanset ansættelsessted.

Formålet med Diplomuddannelse i psykiatri er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver inden for den psykiatriske praksis. Du bliver klædt på til at udvikle din egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode.

Du kan kombinere med moduler fra andre diplomuddannelser. Diplomuddannelse i psykiatri erstatter den tværfaglige diplomuddannelse i psykiatri.

Med en diplomuddannelse i psykiatri bliver du i stand til at varetage funktioner inden for det psykiatriske fagområde, uanset om det er i behandlingspsykiatrien eller i kommunalt regi.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551