Genveje


Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelseTeorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelse

Dette obligatoriske modul for diplomuddannelsen i psykiatri fokuserer på de forskellige professioner i psykiatrien og de teorier og metoder, der har betydning for samarbejdet mellem patienten og de fagprofessionelle.

Dette modul er relevant for alle, der arbejder inden for det psykiatriske område, og henvender sig derfor til dem, der ønsker at tage en diplomuddannelse i Psykiatri . På dette modul får du indsigt i teorier og metoder samt de grundbegreber, som er afsæt for at arbejde med mennesker, der har sindslidelser.

Det  får du ud af modulet

  • Du får viden om udviklingsbaseret og forskningsorienteret arbejde inden for psykiatrien
  • Du bliver i stand til at analysere og begrunde den sindslidendes og netværkets behov for indsatser
  • Du får kompetencer, så du kan tage ansvar for en given indsats på baggrund af patientens situation, konteksten, relevante metoder og teorier

Det faglige indhold

  • Forskellige teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelse
  • Den sindslidende, den professionelle, relationen og kontekstens betydning
  • Netværkets betydning for den sindslidende herunder roller og opfattelser af behov og indsats
  • Metoder til og strategier for udvikling af kvalitet i arbejdet – herunder også evidensbegrebet
  • Perspektiver på jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde

Målgruppe

Modulet er for dig, der er sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, socialrådgiver, socialpædagog eller fagprofessionel og  arbejder inden for det psykiatriske område på hospital, i region eller i kommune.

Katalognummer

DP2

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Oversigt over diplommoduler

Oversigt over udbud kommer senere

Priser 2020

10 ECTS: kr. 13.400,-
5 ECTS: kr. 8.400,-

Afgangsprojekt: kr. 14.300,-

Priser 2021

 

10 ECTS: kr. 14.800,-
5 ECTS: kr. 9.300,-

Afgangsprojekt: kr. 15.700,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551