Genveje


AdgangskravAdgangskrav

For at blive optaget på diplomuddannelsen i psykiatri, skal du have gennemført en anden relevant uddannelse, fx. sygeplejerske, og har 2 års relevant erhvervserfaring.

Adgangskravene gælder også for enkelte moduler af uddannelsen, og den adgangsgivende uddannelse, du skal have gennemført, skal være mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).  Din erhvervserfaring skal du have opnået, efter din grunduddannelse er afsluttet.

Anden uddannelse giver også adgang

Københavns Professionshøjskole optager ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, hvis man vurderer, at ansøgeren  har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Derudover kan Københavns Professionshøjskole optage ansøgere, der får foretaget en individuel kompetencevurdering ( §15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse) og vurderes at have realkompetencer, der kan anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

Nogle af de faglige moduler kan forudsætte bestemte faglige forudsætninger. Det er den enkelte udbyder af de pågældende moduler, der vejleder den studerende med henblik på den studerendes vurdering af sine forudsætninger for at gennemføre det pågældende modul.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.