Genveje


Formål og målgruppeFormål og målgruppe

Formålet med Diplomuddannelse i psykiatri er at kvalificere dig til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver af høj kompleksitet inden for den psykiatriske praksis, samt at udvikle egen praksis gennem anvendelse af forskningsbaseret teori og metode.

Uddannelsens formål retter sig mod udvikling af enten specialistforståelse, et bredere/udvidet fagperspektiv og/eller nye faglige kompetencer.

Derudover er formålet at kvalificere dig til at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder.