Genveje


Relationsarbejde i psykiatrienRelationsarbejde i psykiatrien

Menneskesyn, etiske forholdemåd og refleksioner.
Relationen til den sindslidende er af stor betydning for den sindslidende og den fagprofessionelle, hvorfor der i dette modul sættes fokus på at arbejde med denne dimension.

I dette valgmodul fokuserer vi på at skærpe din professionelle opmærksomhed på relationens betydning i arbejdet med sindslidende, og dermed den omsorg og læring, som kan være potentiale i den sindslidendes hverdag og liv.

I arbejdet med relationer inddrager vi samarbejdet med den sindslidende og den fagprofessionelles menneskesyn, etiske forholdemåde og refleksioner herover.

Det får du ud af modulet

  • Du lærer at reflektere over og, vurdere relationens betydning mellem den professionelle og den sindslidende
  • Du lærer at samarbejde med sindslidende og reflektere over og inddrage forskellige perspektiver på menneskesyn og etiske forhold.

Det faglige indhold

  • Teorier om sociale relationer
  • Perspektiver på relationsforståelse
  • Hverdagsteori
  • Etik og menneskesyn

Målgruppe

Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, sagsbehandlere,  jobkonsulenter, og undervisere.

Katalognummer

DP4

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
29. sep. 2020
Pris: kr. 8.400,-

Oversigt over diplommoduler

Oversigt over udbud kommer senere

Priser 2020

10 ECTS: kr. 13.400,-
5 ECTS: kr. 8.400,-

Afgangsprojekt: kr. 14.300,-

Priser 2021

 

10 ECTS: kr. 14.800,-
5 ECTS: kr. 9.300,-

Afgangsprojekt: kr. 15.700,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 

Tilmeldingsfrist

4 uger inden 1. undervisningsdag.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lise Søgaard Lund
lilu@kp.dk
Tlf.: 5163 2551