Genveje


Diplomuddannelse i skatDiplomuddannelse i skat

Lær at løse komplekse problemstillinger på skatteområdet - for både offentligt og privat ansatte.

Ingen kan på nuværende tidspunkt spå om, hvordan situationen med COVID-19 udvikler sig. Men på KP kan vi garantere, at al undervisning, vejledning og eksamen på vores videreuddannelser fortsætter.
 
Vi står inde for samme høje faglighed som altid, uanset om vi bliver i stand til at mødes i fysiske rammer eller det foregår digitalt

Ingen kan på nuværende tidspunkt spå om, hvordan situationen med COVID-19 udvikler sig. Men på KP kan vi garantere, at al undervisning, vejledning og eksamen på vores videreuddannelser fortsætter.

Vi står inde for samme høje faglighed som altid, uanset om vi bliver i stand til at mødes i fysiske rammer eller det foregår digitalt

Diplomuddannelsen i skat henvender sig til alle, som arbejder inden for det skattefaglige område. Det er fx offentlig ansatte i Skatteministeriets styrelser, privat ansatte inden for revisions- , rådgivnings- og advokatbranchen eller medarbejdere i økonomifunktionen i større virksomheder.

Du kan enten tage hele Diplomuddannelsen i skat eller de moduler, som er mest relevante i forhold til dit arbejde.

På Diplomuddannelsen i skat får du en teoretisk og anvendelsesorienteret forståelse for det skattefaglige område. Efter endt uddannelse vil du være kvalificeret til selvstændigt at kunne identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt varetage specialistfunktioner inden for det skattefaglige område.

I løbet af uddannelsen får du kompetencer svarende til en professionsbachelor. Du vil kunne se daglige udfordringer fra nye og mere teoretiske perspektiver, hvilket vil give dig en oplevelse af at have et højere refleksionsniveau. En diplomuddannelse er en investering i dine muligheder og gør dig attraktiv på arbejdspladsen.

Hvornår

Alle moduler er tilrettelagt med 6 dages undervisning med ca. 14 dages interval og udbydes årligt, henholdsvis i forårs- eller efterårssemestret. Under fanerne 'Obligatoriske moduler' og 'Valgmoduler', kan du se hvornår de forskellige moduler bliver udbudt.

Obligatoriske moduler
Økonomisk teori og metode
Skatte- og afgiftsproces
Retskilder og juridisk metode
Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Valgmoduler
Momsret 
Moms - Fradrag og fritagelser 
Moms - Internationale transaktioner
Varebaserede afgifter
Energiafgifter
Registreringsafgift
Toldret 
Beskatningselementer
Toldprocedurer
Formueret og civilproces 
Fogedret og konkursret
Speciel inkassojura
Skatteret 
Skat - Selskaber 
Skat - Kapitalgevinster 
Skat - Erhverv
Udlandsbeskatning 
Offentlig vurdering og beskatning af fast ejendom 

Afgangsprojekt 

Hør mere om Diplom i skat i denne video

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Majbritt Høy Espensen
maes@kp.dk
Tlf.: 2429 6304

Ulla Margrethe Hansen
umah@kp.dk 
Tlf.: 2373 3306