Genveje


Juridisk metodeJuridisk metode

Dette obligatoriske modul giver dig værktøjer til at forstå og anvende skattelovgivningen

Juridiske metoder giver den studerende kendskab til retskilder - både de generelle nationale retskilder, EU-retten og de særlig retskilder på skatte- og afgiftsområdet samt kendskab til anvendelse af juridisk metode, som kan danne grundlag for den studerendes arbejde med disse emner i forbindelse med uddannelsens øvrige moduler og udarbejdelsen af afgangsprojektet. 

Juridisk metode – Fjernundervisning

Ny undervisningsform
Indholdet i dette modul er identisk med modulet Juridisk metode, men undervisningen adskiller sig, da det er fjernundervisning, som du kan følge direkte fra din arbejdsplads eller hjemmefra. 
Undervisningen vil være en kombination af online undervisning, hvor vi mødes i det virtuelle klasserum til undervisning, gruppearbejde og gennemgang af opgaver, sådan som du kender det fra det fysiske klasseværelse, og undervisning, i form af materiale, som du skal gennemgå. Dette materiale består bl.a. af plancher med lydfiler, videoer, opgave du skal løse selv og opgaver, som du skal aflevere.

Forløbet giver dig en mere fleksibel måde at videreuddanne dig på. 

Det kræver ikke særlige tekniske forudsætninger for at kunne deltage, og hvis der er noget, du er i tvivl om, får du hjælp. Den virtuelle del af undervisningen kræver blot internetadgang og et elektronisk device (computer, telefon eller iPad med kamera evt. med mikrofon indbygget eller et par høretelefoner).
Du kan selv vælge om du vil til eksamen online eller ved fremmøde i enten København eller Fredericia.  

Det faglige indhold

På modulet dækker vi emnerne:

 • Nationale retskilder 
 • EU-ret 
 • Fortolkningsprincipper
 • Retssikkerhed
 • God forvaltningsskik 
 • Introduktion til civilrettens styrende funktion for skatteretten

Eksamensform

Mundtlig på baggrund af synopsis.

Dette modul udbydes som udgangspunkt kun i efterårssemestret.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
24. aug. 2020
Pris: kr. 5.600,-
Aalborg
24. aug. 2020
Pris: kr. 5.600,-
Fredericia
24. aug. 2020
Pris: kr. 5.600,-
Fredericia
24. aug. 2020
Pris: kr. 5.600,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold:
15. maj

Forårshold:
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
6 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
6 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid 
kl. 09.00-15.00

Undervisningsdatoer
oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Majbritt Høy Espensen
maes@kp.dk
Tlf.: 2429 6304

Ulla Margrethe Hansen
umah@kp.dk 
Tlf.: 2373 3306

Spørgsmål & svar

 • Tilmelding

  Tilmeldingsfristen til forårssemesteret er 15. november og til efterårssemesteret 15. maj.

  Dokumentation for afgangsgivende uddannelse og 2 års erhvervserfaring skal vedhæftes første gang du søger optagelse.

 • Priser i foråret 2020

  Kr. 5.600,- pr. obligatorisk modul eller valgmodul.
  Kr. 15.900,- for afgangsprojektet.

  Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

  Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

  Prisen dækker undervisning og eksamensafholdelse, men inkluderer ikke bøger.

 • Betaling

  Du skal først betale kursusafgiften, når du har modtaget en bekræftelse på optagelse samt en faktura. Faktura med EAN-nr. bliver sendt til din arbejdsplads, hvis ikke andet er aftalt.

 • Starttidspunkt
  Modulerne starter 1 gang om året i enten forårs- eller efterårssemesteret. Se mere på tilmeldingen.
 • Hvornår foregår undervisningen

  Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 8.00-16.00, dog oftest kl. 9.00-15.00.

 • Uddannelsessteder

  Du kan både tage uddannelsen i København og i Fredericia:

  København - Tagensvej 18, 2200 København N

  Fredericia - Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia