Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Diplomuddannelsen i skat henvender sig til alle, som arbejder indenfor skatteområdet, hvad enten det er i den offentlige eller den private sektor.

På Diplomuddannelsen i skat får du viden om og forståelse for det skattefaglige område i teori og praksis.

Efter endt uddannelse vil du være kvalificeret til selvstændigt at kunne identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt varetage specialistfunktioner inden for det skattefaglige område.

Kompetencer på bachelor-niveau

I løbet af uddannelsen får du kompetencer svarende til en professionsbachelor. Du vil kunne se daglige udfordringer fra nye og mere teoretiske perspektiver, hvilket vil give dig en oplevelse af at have et højere refleksionsniveau. En diplomuddannelse er en investering i dine muligheder og gør dig attraktiv på arbejdspladsen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget af uafhængige moduler, som du selv sammensætter efter dine interesser og behov. Således har du mulighed for at følge det faglige spor, som du har mest brug for professionelt.

En hel diplomuddannelse sammensættes af fire obligatoriske moduler på hver 5 ECTS og 5 valgfag ligeledes på 5 ECTS hver, samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

Du afslutter alle moduler med en eksamen, og du får et bevis for hvert modul, der dokumenterer dine nye kompetencer. Vi anbefaler, at du starter med Retskilder og juridisk metode, da den juridiske metode letter indlæringen i de valgfrie fag. Men du kan også vælge at begynde med et enkelt modul, som du selv vælger efter behov og interesse og herefter bygge videre.

Indholdet i Diplomuddannelse i skat er således:

Diplomuddannelsen består i alt af 60 ECTS fordelt således: 

Obligatoriske moduler
4 obligatoriske moduler – 20 ECTS
Valgfrie moduler
5 valgfri moduler – 25 ECTS
Afgangsprojekt
1 afgangsprojekt – 15 ECTS
I alt – 60 ECTS

Arbejdsbyrde

I alt svarer 60 ECTS til 1.650 studenterarbejdstimer. Hvert fag forventes at tage 104 timer inklusiv undervisning, forberedelse, selvstudier og eksamen. Undervisningen fylder 36 timer (fordelt over 6 dage a 6 timer), og den studerende har dermed selv ansvar for at optimere sin indlæring ved at benytte de resterende 68 timer til forberedelse, selvstudier og eksamenslæsning.

Adgangsbetingelser

For at læse på Diplomuddannelsen skal du have en uddannelse på mindst erhvervsakademiniveau eller en akademiuddannelse plus mindst to års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse. Hvis du har gennemført en fuldmægtiguddannelse hos fx ToldSkat, eller har bestået en Kommunom eller Merkonom fra før disse var på akademiniveau, kan du søge en realkompetencevurdering.

Hvis du ikke opfylder nogen af disse betingelser, kan du få vurderet dine realkompetencer og måske optages på det grundlag. 

De fleste af vores studerende har tidligere læst Akademiuddannelsen i Skatte og afgifter, men også mange andre uddannelser giver adgang til Diplomuddannelsen - fx professionsbachelorer (pædagoger, lærere og sygeplejersker).

De præcist formulerede adgangsregler fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelsen.

Hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem, er du velkommen til at ringe til os eller sende en mail. Se links og numre i boksen herunder.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Studiestart

Vi starter hold 2 gange om året. Datoerne fremgår af de enkelte modulbeskrivelser.

Hvert modul afsluttes med en prøve med intern eller ekstern censur. Studerende forudsættes at have adgang til pc og internet. Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år.

Du bestemmer selv hvilken rækkefølge du vil læse modulerne i. Vi har dog følgende anbefalinger:

 • At du tager modulet ”Juridisk metode”, tidligt i uddannelsen, da det letter indlæringen i de valgfrie moduler.
 • At du tager modulet ”Samfundsvidenskabelig metode” sidst i uddannelsen, da det lægger op til afgangsprojektet.
 • At du tager ”Skatteret”, ”Momsret” og ”Toldret” som det første valgmodul inden for den respektive søjle. 

Realkompetencevurdering

Hvis du har tilegnet dig kompetencer på anden vis, kan dine "realkompetencer" (hvad du reelt ved og kan) være på et niveau, som svarer til adgangsbetingelserne. 

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her.

Du er velkommen til at ringe eller maile til os, hvis du har spørgsmål.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Majbritt Høy Espensen
maes@kp.dk
Tlf.: 2429 6304

Ulla Margrethe Hansen
umah@kp.dk 
Tlf.: 2373 3306

Spørgsmål & svar

 • Tilmelding

  Tilmeldingsfristen til forårssemesteret er 15. november og til efterårssemesteret 15. maj.

  Dokumentation for afgangsgivende uddannelse og 2 års erhvervserfaring skal vedhæftes første gang du søger optagelse.

 • Priser i foråret 2020

  Kr. 5.600,- pr. obligatorisk modul eller valgmodul.
  Kr. 15.900,- for afgangsprojektet.

  Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

  Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

  Prisen dækker undervisning og eksamensafholdelse, men inkluderer ikke bøger.

 • Betaling

  Du skal først betale kursusafgiften, når du har modtaget en bekræftelse på optagelse samt en faktura. Faktura med EAN-nr. bliver sendt til din arbejdsplads, hvis ikke andet er aftalt.

 • Starttidspunkt
  Modulerne starter 1 gang om året i enten forårs- eller efterårssemesteret. Se mere på tilmeldingen.
 • Hvornår foregår undervisningen

  Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 8.00-16.00, dog oftest kl. 9.00-15.00.

 • Uddannelsessteder

  Du kan både tage uddannelsen i København og i Fredericia:

  København - Tagensvej 18, 2200 København N

  Fredericia - Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia