Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Diplomuddannelsen i skat henvender sig til alle, som arbejder indenfor skatteområdet, hvad enten det er i den offentlige eller den private sektor.

På Diplomuddannelsen i skat får du viden om og forståelse for det skattefaglige område i teori og praksis.

Efter endt uddannelse vil du være kvalificeret til selvstændigt at kunne identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt varetage specialistfunktioner inden for det skattefaglige område.

Kompetencer på bachelor-niveau

I løbet af uddannelsen får du kompetencer svarende til en professionsbachelor. Du vil kunne se daglige udfordringer fra nye og mere teoretiske perspektiver, hvilket vil give dig en oplevelse af at have et højere refleksionsniveau. En diplomuddannelse er en investering i dine muligheder og gør dig attraktiv på arbejdspladsen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget af uafhængige moduler, som du selv sammensætter efter dine interesser og behov. Således har du mulighed for at følge det faglige spor, som du har mest brug for professionelt.

En hel diplomuddannelse sammensættes af fire obligatoriske moduler på hver 5 ECTS og 5 valgfag ligeledes på 5 ECTS hver, samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

Du afslutter alle moduler med en eksamen, og du får et bevis for hvert modul, der dokumenterer dine nye kompetencer. Vi anbefaler, at du starter med Retskilder og juridisk metode, da den juridiske metode letter indlæringen i de valgfrie fag. Men du kan også vælge at begynde med et enkelt modul, som du selv vælger efter behov og interesse og herefter bygge videre.

Indholdet i Diplomuddannelse i skat er således:

Diplomuddannelsen består i alt af 60 ECTS fordelt således: 

Obligatoriske moduler
4 obligatoriske moduler – 20 ECTS
Valgfrie moduler
5 valgfri moduler – 25 ECTS
Afgangsprojekt
1 afgangsprojekt – 15 ECTS
I alt – 60 ECTS

Arbejdsbyrde

I alt svarer 60 ECTS til 1.650 studenterarbejdstimer. Hvert fag forventes at tage 104 timer inklusiv undervisning, forberedelse, selvstudier og eksamen. Undervisningen fylder 36 timer (fordelt over 6 dage a 6 timer), og den studerende har dermed selv ansvar for at optimere sin indlæring ved at benytte de resterende 68 timer til forberedelse, selvstudier og eksamenslæsning.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Majbritt Høy Espensen
maes@kp.dk
Tlf.: 2429 6304

Ulla Margrethe Hansen
umah@kp.dk 
Tlf.: 2373 3306

Spørgsmål & svar

 • Tilmelding

  Tilmeldingsfristen til forårssemesteret er 15. november og til efterårssemesteret 15. maj.

  Dokumentation for afgangsgivende uddannelse og 2 års erhvervserfaring skal vedhæftes første gang du søger optagelse.

 • Priser 2019

  Kr. 5.600,- pr. obligatorisk modul eller valgmodul.
  Kr. 15.900,- for afgangsprojektet.

  Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

  Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

  Prisen dækker undervisning og eksamensafholdelse, men inkluderer ikke bøger.

 • Betaling

  Du skal først betale kursusafgiften, når du har modtaget en bekræftelse på optagelse samt en faktura. Faktura med EAN-nr. bliver sendt til din arbejdsplads, hvis ikke andet er aftalt.

 • Starttidspunkt
  Modulerne starter 1 gang om året i enten forårs- eller efterårssemesteret. Se mere på tilmeldingen.
 • Hvornår foregår undervisningen

  Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 8.00-16.00, dog oftest kl. 9.00-15.00.

 • Uddannelsessteder

  Du kan både tage uddannelsen i København og i Fredericia:

  København - Tagensvej 18, 2200 København N

  Fredericia - Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia


--- nyt fra Laura----