Genveje


Adgangskrav og varighedAdgangskrav og varighed

For at blive optaget på Diplomuddannelsen i Skat, skal du opfylde adgangskravene. Herunder kan de læse om disse krav, og du kan finde information om uddannelsens omfang.

Adgangskrav til uddannelsen

Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i skat eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en

erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter du har gennemført en adgangsgivende uddannelse.

Realkomptencevurdering

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering, og om hvordan du søger her.

Uddannelsens varighed - tilrettelæg selv dit forløb

Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point. De fleste tager dog uddannelsen som deltidsstudie.

Læs mere om uddannelsens opbygning

Når du studerer på deltid, har du selv mulighed for at tilrettelægge din uddannelse. Du kan tage uddannelsen som deltidsstudie på 3 år. I så fald tager du 2 fag pr. semester, hvilket svarer til en undervisningsdag om ugen. Man må gerne være længere tid om det, men uddannelsen skal være afsluttet indenfor en periode på 6 år, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelse § 4, stk. 6.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Majbritt Høy Espensen
maes@kp.dk
Tlf.: 2429 6304

Ulla Margrethe Hansen
umah@kp.dk 
Tlf.: 2373 3306