Genveje


Rehabilitering til mennesker med kræftRehabilitering til mennesker med kræft

5 ECTS

Modulet giver øget viden, forståelse og kompetencer indenfor rehabilitering til mennesker med kræft. På modulet udvikler du kompetence i relation til en helhedsorienteret og tværfaglig rehabiliteringsindsats til mennesker, der har eller har haft en kræftsygdom. I undervisningen vil der blandt andet arbejdes ud fra anbefalinger omkring sammenhæng i indsatsen, i forhold til kræftplan III.

Indhold

  • Rehabilitering som begreb og forståelse. Social gradient i rehabilitering i forhold til mennesker med kræft
  • Rehabilitering og hverdagsliv til mennesker med kræft
  • Senfølger til kræftsygdom
  • Forskellige tilgange til patient-/borgerinvolvering
  • Tværfagligt samarbejde og professionsperspektiv
  • Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer i forbindelse med rehabiliteringsopgaven på tværs af hospitaler og kommunerne

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Modulernes pris findes under datoer og tilmelding

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning

Jette Witt
Tlf.: 5138 0519
jlwi@phmetropol.dk

Administration

Studieservice EVU
evu@phmetropol.dk