Genveje


Rehabilitering til mennesker med kræftRehabilitering til mennesker med kræft

5 ECTS

Modulet giver øget viden, forståelse og kompetencer indenfor rehabilitering til mennesker med kræft. På modulet udvikler du kompetence i relation til en helhedsorienteret og tværfaglig rehabiliteringsindsats til mennesker, der har eller har haft en kræftsygdom. I undervisningen vil der blandt andet arbejdes ud fra anbefalinger omkring sammenhæng i indsatsen, i forhold til kræftplan IV og Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle både i primær- og sekundærsektor. Med udgangspunkt i deltagercases, arbejder vi med den fagprofessionelles rolle ifm. rehabilitering og palliation, i begge sektorer.

Indhold

  • Rehabilitering og palliation som begreb og forståelse.
  • Rehabilitering og palliation i hverdagsliv til mennesker med kræft
  • Senfølger til kræftsygdom
  • Forskellige tilgange til borger og patientsamarbejde – mennesket i centrum
  • Tværfagligt samarbejde og professionsperspektiv
  • Tværfaglige og tværsektorielle udfordringer i forbindelse med rehabiliteringsopgaven på tværs af hospitaler og kommunerneTilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Modulernes pris findes under datoer og tilmelding

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 5138 0618