Genveje


Sammenhæng i patient- og brugerforløb - med fokus på kræftområdetSammenhæng i patient- og brugerforløb - med fokus på kræftområdet

5 ECTS

Modulet giver øget viden og forståelse for hvordan du kan udvikle og styrke sammenhæng i det tværfaglige - og tværsektorielle arbejde i forhold til mennesker med kræft.

På modulet udvikler du kompetence til at kunne indgå i og planlægge en helhedsorienteret og tværfaglig indsats til mennesker, med henblik på at udvikle kvaliteten og kontinuiteten i indsatsen.

Indhold

  • Forløbsprogrammer indenfor kræftområdet
  • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb
  • Koordineringsproblematikker og udfordringer – herunder etiske problemstillinger
  • Samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser
  • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
  • Beskrivelse samt analyse af patient/borgerforløb med fokus på kræft

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Modulernes pris findes under datoer og tilmelding

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning

Jette Witt
Tlf.: 5138 0519
jlwi@phmetropol.dk

Administration

Studieservice EVU
evu@phmetropol.dk