Genveje


Sammenhæng i patient- og brugerforløb - med fokus på kræftområdetSammenhæng i patient- og brugerforløb - med fokus på kræftområdet

5 ECTS

Modulet giver øget viden og forståelse for hvordan du kan udvikle og styrke sammenhæng i det tværfaglige - og tværsektorielle arbejde i forhold til mennesker med kræft.

Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er afgørende for borgerens oplevelse af sammenhæng i deres sygdomsforløb. Derfor arbejder vi på modulet med at du udvikler dine kompetence til at kunne indgå i og planlægge en helhedsorienteret og tværfaglig indsats til mennesker, med henblik på at udvikle kvaliteten og kontinuiteten i indsatsen.

Modulet tager afsæt i anbefalingerne i kræftplan IV og Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle både i primær- og sekundærsektor. Med udgangspunkt i deltagercases, arbejder vi med de muligheder og udfordringer der er, når forløb skal koordineres på tværs af sektorer og med mange forskellige samarbejdspartnere.

Indhold

  • Kræftplan IV
  • Forløbsprogrammer indenfor kræftområdet
  • Organisatoriske rammer for sammenhæng i borger- og patientforløb
  • Koordineringsproblematikker og udfordringer – klinisk beslutningstagen/klinisk resonans
  • Samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser
  • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet
  • Beskrivelse samt analyse af borger-/patientforløb med fokus på kræftTilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Modulernes pris findes under datoer og tilmelding

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 5138 0618