Genveje


Sundhedsfremme og forebyggelse - i forhold til mennesker med kræftSundhedsfremme og forebyggelse - i forhold til mennesker med kræft

5 ECTS

Modulet præsenterer forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med kræft.

Dette med fokus på at fremme borgerens/patientens livsstil, samt mindske risikoadfærd der kan føre til kræft eller forværring heraf. På modulet opnår du styrkede kompetencer til målrettet iværksættelse af sundhedsfremme og forebyggelse i egen praksis. Modulet tager afsæt i anbefalingerne i kræftplan IV og Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

Modulet henvender sig til sundhedsprofessionelle både i primær- og sekundærsektor. Med udgangspunkt i deltagercases, arbejder vi med den fagprofessionelles rolle ifm. sundhedsfremme og forebyggelse i begge sektorer.

Indhold

  • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
  • Metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til mennesker med kræft
  • Sundhedspædagogik, Sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på risikoadfærd og KRAMS
  • Borgerperspektiv og -involvering i relation til mennesker med kræft
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring koordinering af forebyggelsesaktiviteter
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til mennesker med kræftTilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Modulernes pris findes under datoer og tilmelding

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 5138 0618