Genveje


Sundhedsfremme og forebyggelse - i forhold til mennesker med kræftSundhedsfremme og forebyggelse - i forhold til mennesker med kræft

5 ECTS

Modulet præsenterer forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til mennesker med kræft.

Dette med fokus på at fremme patienten/borgerens livsstil, samt mindske risikoadfærd der kan føre til kræft eller forværring heraf. På modulet opnår du styrkede kompetencer til målrettet iværksættelse af sundhedsfremme og forebyggelse i egen praksis, der har til formål at undgå at kræft og at andre kroniske lidelser opstår eller videreudvikler sig.

Indhold

  • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi
  • Metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til mennesker med kræft
  • Sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på risikoadfærd og KRAMS
  • Borgerperspektiv og -involvering i relation til mennesker med kræft
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring koordinering af forebyggelsesaktiviteter
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til mennesker med kræft

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris

Modulernes pris findes under datoer og tilmelding

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.
 

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning

Jette Witt
Tlf.: 5138 0519
jlwi@phmetropol.dk

Administration

Studieservice EVU
evu@phmetropol.dk