Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Antallet af mennesker i Danmark, der lever med eller er helbredt for en kræftsygdom, er steget markant over de sidste årtier.

Patienter med kræft udskrives tidligere fra hospitalerne, forløbenes kompleksitet stiger og flere opgaver varetages nu af kommunerne. Det stiller store krav til de fagprofessionelle, om at sikre kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i borgerens forløb, på tværs af fag og sektorer.

Sundhedsstyrelsen fokuserer i kræftplan 4 – Patienternes kræftplan -   på vigtigheden i, at alle borgere/patienter skal opleve, at deres forløb var veltilrettelagt, og at de blev inddraget undervejs. Dette stiller store krav til at personalet kan arbejde tværfagligt og tværsektorielt, samt at kunne samarbejde med borgeren/patienten og pårørende gennem hele forløbet.

Hensigten med diplomuddannelse med fokus på kræft er, at øge de fagprofessionelles kompetencer til at kunne indgå i et tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde.  Formålet er, med udgangspunkt i den aktuelle kræftplan og det aktuelle forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, at klæde fagprofessionelle på til at kunne optimere og sikre en god kvalitet indenfor kræftområdet, som tager udgangspunkt i evidensbaseret praksis.

Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er afgørende for borgerens oplevelse af sammenhæng i deres sygdomsforløb. Derfor henvender diplomuddannelsen sig til fagprofessionelle i både primær- og sekundærsektor, da vi ønsker at bidrage til et tværfagligt og tværsektorielt læringsrum for deltagerne. 

På alle modulerne arbejder vi didaktisk med udgangspunkt i cases fra deltagernes egen praksis, således at undervisningen bliver praksisnær og kan være med til at udvikle praksis undervejs. Der vil på modulerne også indgå digitale læringselementer

Diplomuddannelse med fokus på kræft omfatter følgende moduler: 
•Sammenhæng i patient- og brugerforløb - med fokus på kræftområdet (5 ects)
•Patientologi – at leve med kræft og livet efter (10 ects)
•Rehabilitering til mennesker med kræft (5 ects)
•Sundhedsfremme og forebyggelse – i forhold til mennesker med kræft (5 ects)

Modulerne er udviklet så de udgør et samlet forløb. Vi anbefaler at du starter med modulet Sammenhæng i patient- og brugerforløb, men du kan tage modulerne enkeltvist og i den rækkefølge der passer dig bedst. 

Gældende for diplomuddannelse med fokus på kræft

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Maria Soo Hee Moll Cronwald
masj@kp.dk
Tlf.: 5138 0618