Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Ser man på antallet af patienter med kræftsygdom i Danmark, fremgår det, at hyppigheden af danskere, der lever med eller er helbredt for en kræftsygdom, er steget markant over de sidste årtier.

Det stigende antal kræftpatienter er et resultat af en øget forekomst af nye kræfttilfælde på den ene side og nedsat dødelighed af mange kræftformer på den anden. Det gælder både for mænd og kvinder. Den bedre prognose skyldes især, at behandlingen af kræft bliver bedre og bedre, og flere kræftpatienter lever derfor længere med deres kræftsygdom eller bliver helbredt.
Ifølge WHO er der tilstrækkelig viden i dag til at forebygge op til 40 % af de nye kræfttilfælde, der opstår i den vestlige verden og knap 50 % af alle kræftdødsfald. En styrket forebyggelsesindsats rettet mod de kendte kræftassocierede risikofaktorer vil for mange områders vedkommende være identisk med forebyggelse af andre livsstilssygdomme. Derved kan forebyggelsesindsatsen være fælles for mange områder og generelt have positiv betydning for forekomsten både af kræft og af komorbiditet, som har betydning for overlevelsen efter kræft.
Over 200.000 danskere lever med en kræftsygdom eller er helbredt for kræft. Disse mennesker har varierende behov for professionelle indsatser med henblik på at leve med eller leve videre efter en kræftsygdom. Nogle indsatser kan være de samme, som der er behov for hos patienter med andre sygdomme end kræft. At overleve en kræftsygdom, kan medføre senfølger af fysisk, psykisk eller social karakter, for det enkelte menneske og omkring 70% af kræftpatienterne har efterfølgende brug for rehabilitering (cancer.dk). Senfølgerne medfører større kompleksitet i behandlings- og rehabiliteringsforløbene, som involverer mange forskellige faggrupper.

Mennesker med kræft kommer derfor - i forbindelse med deres kræftsygdom - i kontakt med mange forskellige personaler og sektorer, hvilket stiller store krav til medarbejderne om at skabe en sammenhængende indsats på kræftområdet på tværs af sektorer og fagligheder.

Dette stiller store krav til personalet om at sikre patientsikkerheden og skabe sammenhæng og kvalitet i forbindelse med den tværfaglige- og tværsektorielle indsats. Sundhedsstyrelsen fokuserer i kræftplan 3 (Styrket indsats på kræftområdet – et sundhedsfagligt oplæg) netop på vigtigheden i at indsatsen på kræftområdet skal være af høj faglig kvalitet. Den skal være ensartet på tværs af landet og sammenhængende på tværs af enheder og sektorer. Kræftplan 3 omhandler anbefalinger for hvorledes dette kan opnås ved at fokusere på at styrke områder som Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde – ‘én patient – ét forløb’, øge patientinddragelse og vigtigheden i at styrke uddannelsen af de involverede aktører på kræftområdet både på de fagspecifikke og generelle kompetencer.
Hensigten med diplomuddannelse med fokus på kræft er netop, at øge de fagprofessionelle generelle kompetencer samt kompetencer til at kunne indgå i et tværfagligt- og tværsektorielt teamarbejde.  Formålet er, at klæde medarbejderne på til at kunne optimere og sikre en god kvalitet indenfor kræftområdet, som tager udgangspunkt i evidensbaseret praksis.

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning

Jette Witt
Tlf.: 5138 0519
jlwi@phmetropol.dk

Administration

Studieservice EVU
evu@phmetropol.dk