Genveje


MålgruppeMålgruppe

Målgruppe

For at sikre gode rammer for det samlede patientforløb, målretter disse diplommoduler sig derfor til hele den tværfaglige og tværsektorielle faggruppe der arbejder med mennesker med kræft.

Målgruppen for modulerne er blandt andet medarbejdere, der arbejder med forebyggelse, tidlig opsporing, rehabilitering, palliation og patientinddragelse i forhold til kræft, samt socialfagligt personale i sundhedsvæsenet og i den kommunale sektor, heriblandt kræftkoordinatorer.

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning

Jette Witt
Tlf.: 5138 0519
jlwi@kp.dk

Administration

Studieservice EVU
evu@kp.dk