Genveje


Oversigt over uddannelsenOversigt over uddannelsen

Oversigt over modulsammensætningen for at opnå en fuld diplomuddannelse med fokus på kræft

Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse har udviklet fire moduler med særligt fokus på kræftområdet. De fire moduler er:

  • Patientologi – at leve med kræft og livet efter – 10 ECTS
  • Rehabilitering – til mennesker med kræft – 5 ECTS
  • Sammenhæng i patient- og brugerforløb - i forhold til mennesker med kræft – 5 ECTS
  • Sundhedsfremme og forebyggelse – i forhold til mennesker med kræft – 5 ECTS

En Sundhedsfaglig Diplomuddannelse med fokus på kræft består af 3 grundmoduler og valgfag på i alt 30 ECTS point. Du kan vælge at tage et af ovenstående valgmoduler, eller vælge at tage dem alle fire kombineret med et ekstra valgmodul (eksempelvis ledelsesmodul, kommunikationsmodul eller palliativt modul) og dermed få en fuld diplomuddannelse.

Oversigt over diplomuddannelse med fokus på kræft

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning

Jette Witt
Tlf.: 5138 0519
jlwi@kp.dk

Administration

Studieservice EVU
evu@kp.dk