Genveje


Uddannelsesretning: udsatte børn og ungeUddannelsesretning: udsatte børn og unge

Styrk dine kompetencer til at varetage socialt arbejde med udsatte børn og unge. På den Sociale Diplomuddannelse - børn og unge arbejder vi med refleksion, analyse og afprøvning, og du udvikler du både faglige og personlige kompetencer.

Uddannelsesretningen består af to moduler, Teori i socialt arbejde med udsatte børn og unge og Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Modulerne henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med udsatte børn og unge. 

I uddannelsen indgår aktuelle og centrale teorier og metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Temaerne er blandt andet helhedssyn, risikobegreber, resiliens, inddragelse af barnets og den unges perspektiver, det tværprofessionelle samarbejde og metodeforståelse. Der er fokus på myndighedsopgaver og samarbejdet mellem myndighed og samarbejdspartnere.

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til udvalgte moduler på uddannelsen.

Hvad kan uddannelsesforløbet bruges til?

Uddannelsesretningen børn og unge på den Sociale Diplomuddannelse kan åbne for nye funktioner og opgaver på arbejdspladsen, særligt hvis den studerende efterfølgende tager de øvrige moduler på den Sociale Diplomuddannelse. Eksempler på nye funktioner og opgaver er som ICS-superbruger, teamleder, faglig koordinator, projektleder og faglig konsulent. VIVE har undersøgt effekten af at tage en fuld diplomuddannelse. Resultatet peger på, at en diplomuddannelse i gennemsnit fører til en lønstigning på 10% og en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet. En anden effekt er en lidt lavere mobilitet, dvs. at en diplomuddannelse kan betyde, at deltagerne fortsætter på børne- og ungeområdet fremfor at skifte arbejdsfelt (Kristensen og Skipper, 2016). 

Hvad siger de studerende?

Socialstyrelsen har foretaget en evaluering af en fuld diplomuddannelse med uddannelsesretningen børn og unge. Evalueringen viser, at de studerende typisk vender tilbage til arbejdet med ny faglig viden, en mere reflekterende og analytisk tilgang og større faglig selvtillid. De studerende lægger samtidig vægt på, at det kræver tid og ressourcer at gennemføre uddannelsen. 

Min faglighed udvides og udvikles og giver mig ballast og indsigt. Personligt, giver det en større selvtillid i arbejdet, hvilket er med til at gavne arbejdet for familier, som har behov for støtte.

Tidligere studerende 

Gratis informations- og dialogmøde

Om uddannelsesretningen udsatte børn og unge på den sociale diplomuddannelse mandag den 8. juni kl. 14.30-16.00.

Tilmelding dig her