Genveje


Den Sociale Diplomuddannelse – børn og ungeDen Sociale Diplomuddannelse – børn og unge

Styrk dine kompetencer til at varetage socialt arbejde med udsatte børn og unge. På den Sociale Diplomuddannelse - børn og unge arbejder vi med refleksion, analyse og afprøvning, og du udvikler du både faglige og personlige kompetencer.

Uddannelsesretningen består af to moduler, Teori i socialt arbejde med udsatte børn og unge og Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Modulerne henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med udsatte børn og unge. 

I uddannelsen indgår aktuelle og centrale teorier og metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Temaerne er blandt andet helhedssyn, risikobegreber, resiliens, inddragelse af barnets og den unges perspektiver, det tværprofessionelle samarbejde og metodeforståelse. Der er fokus på myndighedsopgaver og samarbejdet mellem myndighed og samarbejdspartnere.

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til udvalgte moduler på uddannelsen.

Hvad får man ud af at tage en social diplomuddannelse?

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har undersøgt effekterne af at tage en diplomuddannelse i 2017. Effekterne gælder en fuld diplomuddannelse.
Undersøgelsen viser at en diplomuddannelse:

  • kan have kraftige effekter for deltagernes i form af nye funktioner og jobs med større beslutningskompetence. Vores egne erfaringer fra uddannelsen understøtter dette, da vi tit hører fra studerende som er blevet faglige koordinatorer, teamledere, faglige konsulenter, projektledere, har fået specialiserede funktioner mv. 
  • kan have en ganske stor løneffekt. Efter to år på diplomuddannelsen og efter afslutning af diplomuddannelsen er der en gennemsnitlig løneffekt på ca. 10%.
  • at deltagelse i diplomuddannelse reducerer antallet af sygedage. 
  • fører til en lidt lavere mobilitet, dvs. at en diplomuddannelse kan betyde, at deltagerne fortsætter på børne- og ungeområdet fremfor at skifte arbejdsfelt.
  • resulterer i at deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet bliver styrket. Dette kan fx ske ved at gå fra deltids- til fuldtidsansættelse. 

Hvad siger de studerende?

Socialstyrelsen har foretaget en evaluering af en fuld diplomuddannelse med uddannelsesretningen børn og unge. Evalueringen viser, at de studerende typisk vender tilbage til arbejdet med ny faglig viden, en mere reflekterende og analytisk tilgang og større faglig selvtillid. De studerende lægger samtidig vægt på, at det kræver tid og ressourcer at gennemføre uddannelsen. 

Min faglighed udvides og udvikles og giver mig ballast og indsigt. Personligt, giver det en større selvtillid i arbejdet, hvilket er med til at gavne arbejdet for familier, som har behov for støtte.

Tidligere studerende