Genveje


Den sociale diplomuddannelse børn og ungeDen sociale diplomuddannelse børn og unge

Styrk din viden om socialt arbejde med udsatte børn og unge og bliv mere reflekterende og analytisk i dit arbejde. På den sociale diplomuddannelse – børn og unge udvikler du både faglige og personlige kompetencer.

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der arbejder med udsatte børn og unge. I uddannelsen indgår aktuelle og centrale teorier og metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Der arbejdes med helhedssynet, risikobegrebet, resiliens, inddragelse af barnets perspektiver og det tværprofessionelle samarbejde.

Derudover er der fokus på den aktuelle lovgivning og den politiske, økonomiske og organisatoriske kontekst for det sociale arbejde. Den studerendes erfaringer fra praksis indgår som refleksion og socialfaglig analyse i undervisningen.

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte til udvalgte moduler på uddannelsen.

Hvad siger de studerende?

Socialstyrelsen har foretaget en evaluering af uddannelsen. Evalueringen viser, at de studerende typisk vender tilbage til arbejdet med ny faglig viden, en mere reflekterende og analytisk tilgang og større selvtillid.  De studerende lægger samtidig vægt på, at det kræver tid og ressourcer at gennemføre uddannelsen. 

Min faglighed udvides og udvikles og giver mig ballast og indsigt. Personligt, giver det en større selvtillid i arbejdet, hvilket er med til at gavne arbejdet for familier, som har behov for støtte.

Tidligere studerende