Genveje


Ledernes centrale rolle Ledernes centrale rolle

Lederne har en central rolle, når der skal skabes effekt af videreuddannelse på arbejdspladsen. Det viser undersøgelser og evalueringer, også dem der er lavet specifikt på børn- og ungeområdet.  
Nedenfor kan du se en opsamling fra god praksis på den sociale diplomuddannelse med uddannelsesretningen børn og unge. 

Hvad kan lederne gøre?

Inden uddannelsesforløbet

  • drøfte formål og mål med uddannelsesforløbet med medarbejderen
  • overveje om det er muligt at sende mere end en medarbejder på uddannelse, da det typisk fremmer overførslen af læring at være afsted med kolleger
  • afklare arbejdsvilkår under uddannelsesforløbet, hvor megen arbejdstid får medarbejderen til at gå på uddannelse, sker der en omprioritering af opgaver i uddannelsesperioden og er det fx muligt at få støtte fra en studentermedarbejder eller lignende under uddannelsesforløbet?

Under uddannelsesforløbet

  • drøfte fokus i eksamensopgaver med medarbejderen for at undersøge om der kan er en fælles interesse for et tema, som bidrage til kvalificering af opgaver på arbejdspladsen? Dette er særlig relevant for afgangsprojekter.
  • vise interesse for medarbejderens deltagelse i og udbytte af uddannelsesforløbet 

Efter uddannelsesforløbet

  • invitere medarbejderen til at fremlægge læringspointer i relevante mødefora og skabe rum for diskussion af hvordan de kan anvendes i organisationen

Ledere kan enten selv stå for støtten til medarbejderen på uddannelse eller uddelegere den til fx teamkoordinatorer, faglige koordinatorer, konsulenter eller lignende.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk