Genveje


Det siger lederneDet siger lederne

Deloittes evaluering af efter-og videreuddannelsen indenfor området udsatte børn og unge fra 2013 peger på betydningen af, at ledere bakker op om uddannelsesforløb og ønsker at omsætte ny læring på arbejdspladsen.

Derfor bygger de lokale forløb på et aktivt samarbejde mellem ledere, deltagere og professionshøjskole. Formålet med samarbejdet er, at diplomuddannelsen tilpasses de specifikke forhold i kommunen eller kommunerne. På den måde kan sammenspillet mellem uddannelse og praksis blive tæt, dynamisk og brugbart på arbejdspladserne.

De fordele, som ledere fra børne- og familieafdelinger, ledere fra børne- og ungeinstitutioner og faglige ledere fremhæver ved, at medarbejderne følger den sociale diplomuddannelse – børn og unge er:

  • Medarbejderne specialiserer sig indenfor socialt arbejde med udsatte børn og unge. Specialiseringen  er vigtig på et felt, som er karakteriseret ved komplekse opgaver.
  • Der skabes en fælles faglig basis, som giver ledelsen et afsæt for faglig ledelse.
  • Uddannelsen bidrager til en kvalificering af det tværprofessionelle samarbejde.
  • Uddannelsen gør arbejdspladsen attraktiv for dygtige medarbejdere og bidrager til fastholdelse.
 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk