Genveje


Lokalt tilrettelagte uddannelsesforløbLokalt tilrettelagte uddannelsesforløb

Fra 1. januar 2015 fik kommunerne mulighed for at søge om et lokalt tilrettelagt diplomhold med tilskud fra Socialstyrelsen. Der kan søges om et hold for medarbejdere i egen kommune eller flere kommuner kan gå sammen om at sammensætte et hold.

Lokalt tilrettelagte hold er oplagte for kommuner, der ønsker fagligt at opkvalificere medarbejdere på udsatte børne- og ungeområdet, at styrke det tværprofessionelle samarbejde og at få et fælles fagligt fundament.

Se hvad ledere siger om specielt tilrettelagt uddannelsen inden for børn og unge-området

Tilrettelæggelse

I samarbejde med den uddannelsesansvarlige på Københavns Professionshøjskole kan uddannelsen, inden for studieordningens rammer, tilrettelægges fleksibelt efter ønske fra ledere og medarbejdere. Det gælder både indhold og organisering. 

Forudsætningen for at etablere et lokalt tilrettelagt hold er:

• Et hold på minimum 20 studerende fra mellem en til tre kommuner. I konkrete tilfælde kan Socialstyrelsen godkende mindre hold 
• Undervisningen foregår i kommunens egne lokaler 
• Indgåelse af en samarbejdsaftale med Københavns Professionshøjskole

Mere information om et lokalt tilrettelagt forløb hos konsulent Annemette Matthiessen på e-mail amat@kp.dk eller tlf.: 51 63 26 28