Genveje


Diplomforløb på arbejdspladsenDiplomforløb på arbejdspladsen

Kommuner kan søge om et lokalt tilrettelagt diplomforløb med tilskud fra Socialstyrelsen. Tilskuddet dækker både et enkelt diplommodul og en fuld diplomuddannelse. Et lokalt diplomforløb kan understøtte specifikke faglige og politiske prioriteringer i kommunen.

Kommuner kan søge om et lokalt tilrettelagt diplomforløb med tilskud fra Socialstyrelsen. Tilskuddet dækker både et enkelt diplommodul og en fuld diplomuddannelse. Et lokalt diplomforløb kan understøtte specifikke faglige og politiske prioriteringer i kommunen.  

Lokalt tilrettelagte hold er oplagte for kommuner, der ønsker en faglig opkvalificering af medarbejdere på udsatte børne- og ungeområdet, at styrke det tværprofessionelle samarbejde eller at få et fælles fagligt afsæt. Et hold kan sammensættes af medarbejdere i egen kommune eller flere kommuner kan gå sammen om at sammensætte et hold fx hvis diplomforløbet rettes mod særlige grupper af medarbejdere fx på børnehandicap- eller ungeområdet. 

Moduler med tilskud

  • Der er tilskud til modulerne indenfor uddannelsesretningerne:
  • Børn og unge, 
  • Inddragelse af og samtaler med børn og unge (børnerådgiverforløbet), 
  • Børnehandicap, 
  • Unge i sårbare positioner 

Derudover er der tilskud til valgmoduler bl.a.:

  • Systematisk sagsbehandling på børn og ungeområdet 
  • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge, Se mere her 

Kontakt
Katrin Leicht Schnohr, adjunkt på Videreuddannelsen
Kals@kp.dk og 51 38 05 53