Genveje


Diplomforløb på arbejdspladsenDiplomforløb på arbejdspladsen

Kommuner kan søge om et lokalt tilrettelagt diplomforløb med tilskud fra Socialstyrelsen. Tilskuddet dækker både en lang række enkelte diplommoduler og en fuld diplomuddannelse. Et lokalt diplomforløb kan understøtte specifikke faglige og politiske prioriteringer i kommunen.

Lokalt tilrettelagte hold er oplagte for kommuner, der ønsker fagligt at opkvalificere medarbejdere på udsatte børne- og ungeområdet, at styrke det tværprofessionelle samarbejde og at få et fælles fagligt fundament. Der kan både søges om et hold for medarbejdere i egen kommune eller flere kommuner kan gå sammen om et hold. Det kan være aktuelt i mindre kommuner eller hvis diplomforløbet rettes mod en særlig gruppe medarbejdere fx på børnehandicap- eller ungeområdet. 

Se hvad ledere siger om specielt tilrettelagt uddannelsen inden for børn og unge-området

Tilskuddet 

Der er tilskud til modulerne indenfor uddannelsesretningerne børn og unge, inddragelse af og samtaler med børn og unge, børnehandicap, unge i sårbare positioner. 
Der gives også tilskud til valgfrie moduler fx systematisk sagsbehandling på børn og ungeområdet og tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge. Se mere her.

Forudsætningen for at etablere et lokalt tilrettelagt hold er:

  • Et hold på minimum 20 studerende fra mellem en til tre kommuner. I konkrete tilfælde kan Socialstyrelsen godkende mindre hold
  • Undervisningen foregår i kommunens egne lokaler 
  • Indgåelse af en samarbejdsaftale med Københavns Professionshøjskole

Mere information om et lokalt tilrettelagt forløb hos adjunkt  Katrin Leicht Schohr, kals@kp.dk, 51 38 05 53