Genveje


Lokalt tilrettelagte uddannelsesforløbLokalt tilrettelagte uddannelsesforløb

Fra 1. januar 2015 fik kommunerne mulighed for at søge om et lokalt tilrettelagt diplomhold med tilskud fra Socialstyrelsen. Der kan søges om et hold for medarbejdere i egen kommune eller flere kommuner kan gå sammen om at sammensætte et hold.

Lokalt tilrettelagte hold er oplagte for kommuner, der ønsker fagligt at opkvalificere medarbejdere på udsatte børne- og ungeområdet, at styrke det tværprofessionelle samarbejde og at få et fælles fagligt fundament.

Se hvad ledere siger om specielt tilrettelagt uddannelsen inden for børn og unge-området

Tilrettelæggelse

I samarbejde med den uddannelsesansvarlige på Københavns Professionshøjskole kan uddannelsen, inden for studieordningens rammer, tilrettelægges fleksibelt efter ønske fra ledere og medarbejdere. Det gælder både indhold og organisering. 

Forudsætningen for at etablere et lokalt tilrettelagt hold er:

  • Et hold på minimum 20 studerende hvoraf mindst halvdelen er myndighedssagsbehandlere
  • Undervisningen foregår i kommunens egne lokaler 
  • Ledere og medarbejdere samarbejder om udarbejdelse af læringsmål og implementering

Ansøgning med frist 15. marts 2018

Ansøgning om et lokalt tilrettelagt hold sker ved udfyldelse af dette ansøgningsskema (se bort fra den angivne ansøgningsfrist i skemaet, da den er udskudt i 2018). Skemaet skal være indsendt senest 15. marts 2018 og sendes til chem@via.dk Ved udvælgelse af kommuner ses på geografisk beliggenhed (afstand til de regionalt udbudte hold i København, Århus og Odense/Esbjerg), geografisk spredning samt motivation.

Hent ansøgningsskemaet her

Læs mere om uddannelsen hos Socialstyrelsens eller kontakt Christine Hemme, uddannelsesansvarlig, tlf. 87 55 18 70 eller e-mail: chem@via.dk.--- nyt fra Laura----