Genveje


Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge


Få inspiration til at arbejde tværprofessionelt om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats til udsatte børn og unge.

Modul 4, 10 ECTS

Få styrket din viden om juridiske, organisatoriske og styringsmæssige rammer om socialt arbejde med børn og unge, og bliv bedre til at håndtere og reflektere over roller, positioner og handlemuligheder i det tværprofessionelle samarbejde.

Det får du ud af modulet

På modulet får du kendskab til love og regler på børne- og ungeområdet samt de styringsmæssige og organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Og du udvikler dine kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde om og med udsatte børn og unge.

Det faglige indhold

Der er fokus på styringsparadigmer, økonomistyring, organisering og lovgivning og regler i socialt arbejde. Derudover er der fokus på samspil, roller og positioner mellem forskellige professionelle og udsatte børn, unge og deres familier.

Målgruppe

For dig som arbejder med udsatte børn og unge, det kan være som myndighedssagsbehandler, pædagog, lærer eller sundhedsplejerske mv..

Praktiske oplysninger

Modulet afvikles over et semester med 7-8 undervisningsdage. 

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børne- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk