Genveje


Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og ungeTværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

Få inspiration og kompetence til at arbejde tværprofessionelt om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats og bliv bedre til at håndtere roller, positioner, perspektiver og handlemuligheder i det tværprofessionelle samarbejde med udsatte børn, unge, familier og netværk. 

Modul 4, 10 ECTS

Det får du ud af modulet

På modulet får du kendskab til love og regler på børne- og ungeområdet samt de styringsmæssige og organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Og du udvikler dine kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn og unge.

Det faglige indhold

Modulet handler om samspil, dynamik og rammer i det tværprofessionelle samarbejde med børn, unge og familier og netværk.
Temaer på modulet er:

  • Roller, positioner, perspektiver og samspil i det tværprofessionelle samarbejde med børn, unge, familier og netværk 
  • Juridiske og organisatoriske rammer
  • Styringsparadigmer og økonomistyring

Målgruppe

For dig som arbejder med udsatte børn og unge, det kan være som myndighedssagsbehandler, pædagog, lærer, sundhedsplejerske mv.

Praktiske oplysninger

Modulet afvikles over et semester typisk med 8 undervisningsdage kl. 9-15. Modulet egner sig som valgmodul i sammenhæng med uddannelsesretningen ’Børn og unge’ på den sociale diplomuddannelse. 

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børne- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk