Genveje


Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og ungeMetoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Bliv bedre til at arbejde metodisk med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Modul 3, 10 ECTS

Få styrket dit overblik over metoder. Fokus er på forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende metoder, som er særlig relevante for socialt arbejde med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Det får du ud af modulet

Du får du inspiration og kompetence til at udvælge og arbejde reflekteret med metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge i praksis. Målet med modulet er at du udvikler din praksis overfor børn, unge og familier samt at du bedre kan indgå i det tværfaglige samarbejde på området. 

Det faglige indhold

På modulet præsenteres du for metodebegreber og hvad der adskiller metoder fra andre tilgange i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Du får viden om centrale og aktuelle metoder og kompetence til håndtering af metoder i socialt arbejde med børn og unge. 

De aktuelle temaer på modulet er:

  • Metodebegreber
  • En multimetodisk tilgang til socialt arbejde med børn og unge deres familier og netværk
  • Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats
  • Undersøgelse og handleplaner
  • Metoder i forældresamarbejdet

Målgruppe

For dig som arbejder med udsatte børn og unge, det kan være som myndighedssagsbehandler, pædagog, lærer, sundhedsplejerske mv.

Praktiske oplysninger

Modulet afvikles over et semester typisk med 8 undervisningsdage kl. 9-15. Modulet er det ene af to moduler i uddannelsesretningen ’Børn og unge’ på den sociale diplomuddannelse.

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk