Genveje


Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og ungeTeorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Bliv bedre til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

Modul 2, 10 ECTS

Det får du ud af modulet

På modulet får du inspiration og kompetence til at bruge teorier, begreber og forskning i arbejdet med udsatte børn og unge i praksis. Med en styrket teoretisk viden kan du både udvikle din egen daglige praksis, og samtidig blive en bedre sparringspartner for kolleger og eksterne samarbejdspartnere, når du arbejder med udsatte børn og unge.

Det faglige indhold

Fokus er på udvalgte centrale og aktuelle teorier og begreber og håndtering af teori og begreber i socialt arbejde med udsatte børn og unge. Du bliver undervist i udvalgte teorier og forskning om socialt arbejde med udsatte børn og unge, som kobles sammen med erfaringsbaseret viden. 

Temaer på modulet er:

  • En multiteoretisk tilgang til socialt arbejde med børn, unge og familier
  • Børn og unge i familien, tilknytning og separation samt forståelse af familiens dynamik
  • Børne- og ungeperspektiver og – stemmer
  • Risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • Udstødning, stempling og normalitet og afvigelse

Målgruppe

For dig som arbejder med udsatte børn og unge, det kan være som myndighedssagsbehandler, pædagog, lærer eller sundhedsplejerske mv.

Praktiske oplysninger

Modulet afvikles over et semester typisk med 8 undervisningsdage fra kl. 9-15. Modulet er det ene af to moduler i uddannelsesretningen ’Børn og unge’ på den sociale diplomuddannelse. 

Søg tilskud

Du kan søge tilskud fra Socialstyrelsen til fuld betaling af dette modul, hvis du arbejder med myndighedsopgaver på børne- og ungeområdet eller er fagprofessionel fra almenområdet fx i dagtilbud eller skole eller på et socialt tilbud for børn og unge. Læs mere om økonomisk støtte.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk