Genveje


Videnskabsteori og socialt arbejdeVidenskabsteori og socialt arbejde

Modul 1, 10 ECTS Point

På dette modul arbejdes med de grundlæggende videnskabsteoretiske grundtraditioner.

Det får du ud af modulet

Målet er, at du som studerende lærer at forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete socialfaglige problemstillinger i praksis. Modulet er obligatorisk, hvis du ønsker en fuld social diplomuddannelse, og vi anbefaler, at du gennemfører det i starten af uddannelsesforløbet eller som det første af de to obligatoriske moduler på uddannelsen.

Det faglige indhold

  • Videnskabsteoretiske grundtraditioner med fokus på socialt arbejdes kundskabsgrundlag
  • Videnskab og refleksivitet
  • Sammenhænge mellem professionel viden, magt og etik
  • Professionsrelevant forskning

Målgruppe

Modulet henvender sig til studerende på den sociale diplomuddannelse såsom sagsbehandlere, socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, sundhedsplejersker eller ergoterapeuter. 

Praktiske oplysninger

Modulet udbydes både i foråret og i efteråret, og omfatter 9 undervisningsdage fra kl. 9-15. 

Kontakt en uddannelseskonsulent for information om evt. meritoverførsel, hvis du mener at have gennemført uddannelse med tilsvarende indhold og niveau.

Ligeledes kan det anbefales, at du kontakter en konsulent, hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsen, så du kan få en gennemgang af modulerne.

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
02. sep. 2020
Pris: kr. 11.600,-

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Mia Buthler 
Tlf.: 5163 2848 
miab@kp.dk