Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Modul 6, 15 ECTS

Du arbejder med en selvvalgt problemstilling fra arbejdslivet og behandler den ud fra en teoretisk, undersøgelsesmetodisk og analytisk tilgang. 

Afgangsprojektet kombinerer faglig fordybelse og refleksion med tæt praksistilknytning. Afgangsprojektet kan være afsæt for at formidle viden til kolleger eller borgere samt at udarbejde løsningsforslag eller anbefalinger til praksis.

Det får du ud af modulet

Du fordyber dig fagligt inden for et tema, som du arbejder med ved at lave en mindre undersøgelse, inddrage empiriske data og erfaringsbaseret viden og analysere ud fra teori. Derudover kan du arbejde med at formidle ny læring og omsætte den til praksis.

Det faglige indhold

Der er fokus på praktisk undersøgelsesmetodik i form af design af undersøgelser, dataproduktionsmetoder samt databearbejdning. Der er derudover fokus på opgavemetodik via arbejdet med problemformulering og udformning af en større skriftlig opgave.

Størstedelen af undervisningen på afgangsprojektet er fælles for den sociale diplomuddannelse – børn og unge, den sociale diplomuddannelse, diplomuddannelse i socialformidling og diplomuddannelse i beskæftigelse. Den sidste del af undervisningen og vejledningen er opdelt på aktuelle områder inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge, udsatte voksne og ældre samt beskæftigelse.

Målgruppe

Modulet er for studerende på den sociale diplomuddannelse – børn og unge. 

Praktiske oplysninger

Afgangsprojektet udbydes i foråret og i efteråret. Modulet omfatter fire undervisningsdage, et vejledningsforløb, projektudarbejdelse og eksamen.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 13.000,-

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Tilmeldingsfrist

6 uger inden 1. undervisningsdag.
Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk