Genveje


Om uddannelsesretningen udsatte børn og ungeOm uddannelsesretningen udsatte børn og unge

Uddannelsesretningen børn og unge består af to moduler, modulet Teori i socialt arbejde med udsatte børn og unge og modulet Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge.  Målgruppen for uddannelsesretningen er fagprofessionelle, der arbejder med udsatte børn og unge; sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, udførere på dags- og døgninstitutioner og lærere, pædagoger og sundhedsmedarbejdere, som har opgaver rettet mod udsatte børn og unge på almenområdet.

Det er muligt at søge økonomisk støtte til uddannelsen.

En samlet Social Diplomuddannelse

Du kan tage en samlet diplomuddannelse, hvis du supplerer de 2 moduler på retningen børn og unge med et valgmodul, to obligatoriske moduler og et afgangsprojekt. Du kan se diplomuddannelsens byggesten her:

Anbefalede valgfrie moduler til uddannelsesretningen børn og unge er blandt andet: 

Undervisningsformer på uddannelsen

Undervisningen veksler mellem oplæg, holddiskussioner, casearbejde, gruppearbejde, træning og øvelser, arbejde i studiegrupper og individuelle studier. 

Tilmeldingsfrist og studiestart

Tilmeldingsfrist er seks uger før opstart. Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Aktuelt udbud og startdatoer fremgår under ”Tilmelding”.

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk