Genveje


Om uddannelsesretningen udsatte børn og ungeOm uddannelsesretningen udsatte børn og unge

Uddannelsesretningen børn og unge består af to moduler, modulet Teori i socialt arbejde med udsatte børn og unge og modulet Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge.  Målgruppen for uddannelsesretningen er fagprofessionelle, der arbejder med udsatte børn og unge; sagsbehandlere, der træffer afgørelser om en indsats, udførere på dags- og døgninstitutioner og lærere, pædagoger og sundhedsmedarbejdere, som har opgaver rettet mod udsatte børn og unge på almenområdet.

Det er muligt at søge økonomisk støtte til uddannelsen.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du kan læse mere om realkompetencevurdering, og hvordan du søger her.

Hvis du påtænker at tilmelde dig hele den sociale diplomuddannelse, vil vi anbefale at du kontakter en konsulent på uddannelsen og hører nærmere om det aktuelle udbud af moduler.

Særligt for ansøgere med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen..

En samlet Social Diplomuddannelse

Du kan tage en samlet diplomuddannelse, hvis du supplerer de 2 moduler på retningen børn og unge med et valgmodul, to obligatoriske moduler og et afgangsprojekt. Du kan se diplomuddannelsens byggesten her:

Anbefalede valgfrie moduler til uddannelsesretningen børn og unge er blandt andet: 

  • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
  • Systematisk sagsarbejde
  • Fremskudt sagsbehandling
  • Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol.
  • Unge i sårbare positioner

Undervisningsformer på uddannelsen

Undervisningen veksler mellem oplæg, holddiskussioner, casearbejde, gruppearbejde, træning og øvelser, arbejde i studiegrupper og individuelle studier. 

Tilmeldingsfrist og studiestart

Tilmeldingsfrist er seks uger før opstart. Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldings- blanketten stadig være åben.

Aktuelt udbud og startdatoer fremgår under ”Tilmelding”.

Priser 2020

Moduler enkeltvis

Modul 1-4 (10 ECTS): 11.600 kr. pr. modul
Modul 5 (5 ECTS): 7.300 kr.
Modul 6 (15 ECTS): 13.000 kr.

Alle priser ekskl. moms, da uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Annemette Matthiessen
Tlf.: 5163 2628
amat@kp.dk

Katrin Leicht Schnohr
Tlf.: 5138 0553
kals@kp.dk