Genveje


Økonomisk støtteØkonomisk støtte

Der er flere muligheder for at søge om økonomisk støtte til at læse uddannelsen.

Fuldt tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte moduler

Ansøgere fra børn- og ungeområdet kan søge om fuldt tilskud til modulbetaling på moduler under den sociale diplomuddannelse, som retter sig mod arbejdet med udsatte børn og unge. Målgruppen for tilskuddet er fagprofessionelle med myndighedsopgaver på børn- og ungeområdet, familieplejekonsulenter og fagprofessionelle fra almenområdet fx i dagtilbud og skole og på sociale tilbud for børn og unge.

Tilskuddet søges gennem Københavns Professionshøjskole på det aktuelle modul og kan opnås på to måder. Før det første kan individuelle studerende, der ønsker at følge et diplomhold sammen med studerende fra andre kommunen, søge tilskud. Og for det andet kan kommuner, der ønsker et lokalt tilrettelagt forløb for en gruppe lokale medarbejdere, søge tilskud. Tilskudspladserne fordeles efter først-til-mølle.

Tilskuddet gives til studerende fra målgruppen på følgende moduler:

 • Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Inddragelse af børn, unge og familier
 • Samtaler med børn, unge og familier
 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Seksuelle overgreb
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn og unge
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Perspektiver på socialt arbejde i relation til æresrelaterede konflikter
 • Vidensbaseret socialt arbejde og Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering.

Hvis en kommune ønsker en hel diplomuddannelse som et lokalt tilrettelagt forløb, kan der også søges tilskud til et samlet forløb.

For nærmere information kontakt Martin Krogh, makr@kp.dk og 51 38 03 56

Tilskud fra Den Kommunale og Den Regionale Kompetencefond

Frem til 2018 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Den kommunale og Den Regionale Kompetencefond giver støtte både til enkelte moduler og en fuld diplomuddannelse. 

Det kræver, at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond


--- nyt fra Laura----