Genveje


Økonomisk støtteØkonomisk støtte

Der er flere muligheder for at søge om økonomisk støtte til den sociale diplomuddannelse

Fuldt tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte moduler

 

DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT SØGE TILSKUD FRA SOCIALSTYRELSEN I 2020. 

Ansøgere fra børne- og ungeområdet kan søge om fuldt tilskud til modulbetaling på udvalgte moduler under den sociale diplomuddannelse. Målgruppen for tilskuddet er: 

 • Kommunale myndighedsrådgivere og -ledere og socialfaglige konsulenter.
 • Leverandører af sociale tilbud og indsatser af forebyggende eller foranstaltningsmæssig karakter til børn og unge, som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere, samt medarbejdere på private og regionale tilbud, hvor der minimum er fem pladser. 
 • Medarbejdere i almene tilbud, som har en særlig opgave med at opspore eller tage vare på børn og unge, der har behov for særlig støtte og som har et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere.

Tilskuddet søges gennem Københavns Professionshøjskole på det aktuelle modul og kan opnås på to måder. Før det første kan individuelle studerende, der ønsker at følge et diplomhold sammen med studerende fra andre arbejdspladser, søge tilskud. Og for det andet kan arbejdspladser, der ønsker et lokalt tilrettelagt forløb for en gruppe lokale medarbejdere, søge tilskud. Tilskudspladserne fordeles efter først-til-mølle princippet. Der tages forbehold for ændringer i finansloven om tilskuddet.

Tilskuddet gives til studerende fra målgruppen på følgende moduler:

Uddannelsesretninger

Uddannelsesretning: Børn og unge

 • Modul Rs1: Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
 • Modul Rs2: Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Uddannelsesretning: Inddragelse og samtaler med børn, unge og familier

 • Modul Rs11: Inddragelse af børn, unge og familier
 • Modul Rs12: Samtaler med børn, unge og familier

Uddannelsesretning: Børnehandicap

 • Modul Rs13: Tilgange og begreber på børnehandicapområdet
 • Modul Rs14: Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

Uddannelsesretning: Unge i sårbare positioner

 • Modul Rs15: Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner
 • Modul Rs16: Metoder i arbejdet med unge i sårbare og udsatte positioner

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

 • Modul Vf7: Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge
 • Modul Vf8: Omsætning og implementering af teori og metode i socialt arbejde
 • Modul Vf11: Seksuelle overgreb
 • Modul Vf12: Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn og unge
 • Modul Vf14: Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Modul Vf15: Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe
 • Modul Vf16: Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol
 • Modul Vf17: Vidensbaseret socialt arbejde
 • Modul Vf19: Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering
 • Modul V22: Teorier og modeller for gruppemetoder
 • Modul Vf23: Faglig ledelse, koordinering og facilitering på myndighedsområdet
 • Modul Vf24: Systematisk sagsbehandling på børn- og ungeområdet

For nærmere information kontakt Martin Krogh, makr@kp.dk og 51 38 03 56.

Hvis en kommune ønsker en hel diplomuddannelse som et lokalt tilrettelagt forløb, kan der også søges tilskud til et samlet forløb. For nærmere information om dette kontakt adjunkt Katrin Leicht Schnoor, kals@kp.dk og 51380553.

Tilskud fra Den Kommunale og Den Regionale Kompetencefond

Du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Den kommunale og Den Regionale Kompetencefond giver støtte både til enkelte moduler og en fuld diplomuddannelse. 

Det kræver, at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere og ansøg på Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond