Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Afslut din diplomuddannelse med et projekt af relevans for den offentlige forvaltning og administration

Det sidste og afsluttende modul på diplomuddannelsen er dit afgangsprojekt. Med dit afgangsprojekt demonstrerer du, at du har opnået det samlede uddannelsesmål. 

Det får du ud af modulet

Du videreudvikler, hvad du har lært om at anvende teoretisk viden, metoder og dataindsamlingsteknikker i analysen af en selvvalgt problemstilling. Derudover lærer du selvstændigt at planlægge og tilrettelægge arbejdet med afgangsprojektet over en længere periode. 

Det faglige indhold

Du får tilknyttet en vejleder til dit afgangsprojekt, som du kan diskutere valg af emne, teori, metoder mm. med. Vejlederen skal endeligt godkende din problemstilling. 

Under projektarbejdet og vejledningen lægges der vægt på at indøve en systematisk arbejdsmetode. Du vil i kraft af afgangsprojektet lære at udarbejde en større skriftlig fremstilling af en praksisrelevant problemstilling. 

Afgangsprojektet bygger på diplomuddannelsens obligatoriske og valgfri moduler. 

Vigtige emner er bl.a.: 

  • Elementer i skriveprocesser 
  • Elementer i projektarbejde 
  • Brugen af teori
  • Videnskabsteori
  • Dataindsamlingsteknikker
  • Den samfundsvidenskabelige analyse og metode 
  • Analyse, metode og refleksion over praktiske implikationer for projektets metodiske og indholdsmæssige resultater 

Afgangsprojektet tilbydes både som deltidsuddannelse og som heltidsuddannelse, idet der til afgangsprojektet som heltidsuddannelse kan søges orlov med en ydelse efter reglerne for Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU kan i den forbindelse søges til orlov i højst 13 uger. Hvis du ønsker at følge afgangsprojektet som heltidsuddannelse, bedes du angive det i bemærkningsfeltet, når du tilmelder dig modulet.

Arbejdsbyrde og studiedage

Det studieforløb, som de studerende på afgangsprojektet har, adskiller sig fra diplomuddannelsens øvrige moduler. 

Arbejdsbyrden svarer til 15 ECTS. Summen af et 10 ECTS-modul (ni undervisningsdage) og et 5 ECTS-modul (fem undervisningsdage) eller opgjort som ¼ af et studenter-årsværk plus forberedelse. 

Forløbet er tilrettelagt med 5 undervisningsgange på Københavns Professionshøjskole og en stor del ”enetimer” i form af individuel vejledning eller vejledning i små grupper. Størstedelen af arbejdet med afgangsprojektet er den studerende dog alene om.

Modulets omfang

15 ECTS: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afgangsprojektet

Tid og sted

DOFA – Deltid - København – 09.00 – 12.00
1. Seminar 04. februar 2020
2. Seminar 03. marts 2020
3. Seminar 14. april 2020
4. Seminar 12. maj 2020
5. Seminar 04. august 2020

Opgaveaflevering: 19. august 2020
Mundtlig eksamen: 07. og 08. september 2020

DOFA – Heltid - København – 09.00 – 12.00
1. Seminar 04. februar 2020
2. Seminar 03. marts 2020
3. Seminar 14. april 2020

Opgaveaflevering: 27. april 2020
Mundtlig eksamen: 04. maj 2020

DOFA – Deltid - Fredericia – 09.00 – 12.00
1. Seminar 05. februar 2020
2. Seminar 05. marts 2020
3. Seminar 15. april 2020
4. Seminar 27. maj 2020
5. Seminar 10. august 2020

Opgaveaflevering: 19. august 2020
Mundtlig eksamen: 09. og 10. september 2020

DOFA – Heltid - Fredericia – 09.00 – 12.00
1. Seminar 05. februar 2020
2. Seminar 05. marts 2020
3. Seminar 15. april 2020

Opgaveaflevering: 29. april 2020
Mundtlig eksamen: 06. maj 2020

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Fredericia
24. aug. 2020
Pris: kr. 14.000,-
København N
24. aug. 2020
Pris: kr. 14.000,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 14.000,-
Fredericia
01. feb. 2021
Pris: kr. 14.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408