Genveje


IntroduktionsforløbIntroduktionsforløb

Brobygning til diplomuddannelsen fra ældre uddannelser uden afgangsprojekt fra før 2006.

Introduktionsforløbet er for dig, der aldrig har skrevet et afgangsprojekt. Fx har du en DK I og DK II, Magistratskole-eksamen, en Kommunom eller Merkonom fra før disse uddannelser blev afsluttet med et afgangsprojekt.

Forløbet kan også være relevant for dig, som ønsker en 'videns-opfriskning', inden du går i gang med Diplom- uddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Grundlæggende projektmetode og empirisk analyse

Det får du ud af forløbet

På forløbet lærer du at arbejde problemorienteret med undersøgelser og analyser. Du får kendskab til relevante metoder og værktøjer til udarbejdelse af projektrapporter samt kvalitative data (fx interview) og kvantitative data (fx spørgeskemaundersøgelser). Undervejs udformer du en problemformulering og synopsis.

Det faglige indhold

Vi kommer bl.a. ind på følgende emner:

  • Projekters formål og type
  • Projektarbejdets elementer og faser
  • Udarbejdelse af problemformulering
  • Indsamling, analyse og tolkning af data
  • Deskriptiv statistik, tabeller og grafer
  • Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater

Introduktionsforløbet kan tages sideløbende med ethvert modul på uddannelsen, bortset fra modulet Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

Når Introduktionsforløbet er et af adgangskravene til Diplomuddannelsen, skal forløbet bestås før den første prøve på Diplomuddannelsen.

Omfang

Forløbet består af 3 seminardage og 8 ugers e-læring og giver ikke ECTS point. Den forventede studietid svarer til et modul med fem undervisningsdage.

Eksamen: Synopsis

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Nils Enrum
tlf.: 2429 6407

Pris pr. modul

2019

Modul på 5 ECTS kr. 4.800,-
Modul på 10 ECTS kr. 7.900,-
Afgangsprojekt kr. 12.900,-
Introduktionsforløb kr. 4.800,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
26. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes