Genveje


Samfundsviden­skabelig analyse og metodeSamfundsviden­skabelig analyse og metode

Bliv god til at analysere og finde løsninger på problemstillinger i den offentlige forvaltning og administration

Det får du ud af modulet

Modulet gør dig i stand til at analysere problemstillinger, der er relevante for den offentlige forvaltning og administration, på baggrund af anerkendte metoder som fx spørgeskemaer og interview.

Du lærer også at formidle din undersøgelse og undersøgelsens resultater på en præcis og videnskabelig korrekt måde. 

Det faglige indhold

Du vælger selv den problemstilling, som du vil lave eksamensprojekt om. Det kan være noget som optager din arbejdsplads eller dig, og som samtidig er relevant for den offentlige forvaltning og administration.

Modulets faglige indhold af teorier og metoder giver dig på den måde inspiration og input til arbejdet med din selvvalgte problemstilling, som også bliver til dig eksamenprojekt.

På modulet arbejdes der med metodelære og videnskabsteori og der afprøves forskellige former for analyser af problemstillinger med relevans for offentlig administration og forvaltning. Følgende emner er på programmet:

  • Videnskabsteori
  • Udarbejdelse af problemformulering
  • Undersøgelsesdesign og dataindsamlingsmetoder
  • Analyse og tolkning af data
  • Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer 
Eksamen: Aflevering af skriftligt projekt / Mundtlig eksamen


 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Fredericia
27. aug. 2019
Pris: kr. 9.000,-
Pris: kr. 9.000,-
Pris: kr. 9.000,-
Pris: kr. 9.000,-
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Efterår 2019 - forår 2020

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408