Genveje


Styring i den offentlige sektorStyring i den offentlige sektor

Forstå hvad der styrer din arbejdsplads, din chef og dig selv

På modulet undersøges, hvordan en række styringsredskaber skaber begræsninger og muligheder for den offentlige sektor, herunder hvordan styringsredskaberne både kan fremme og mindske medarbejdernes motivation. Du får mulighed for at arbejde med og analysere styringen af din egen organisation.

Det får du ud af modulet

Du lærer om, hvordan den offentlige forvaltning og administrationen er i et krydsfelt mellem politik, strategi, drift og borger/bruger. Du vil lære at navigere i styringslogikker, og du vil blive i stand til at håndtere komplekse styringsproblemer og pege på nye muligheder i din egen organisation.

Det faglige indhold

Modulet inddrager teori og tekster om styringsparadigmer, motivation og ledelse og vi kommer ind på følgende emner:

  • Omstilling af offentlige organisationer i et samfundsmæssigt perspektiv
  • Konkurrenceudsættelse og markedsgørelse
  • Den parlamentariske styringskæde, borgerstyring/brugerstyring
  • Netværksstyring
  • Politisk-administrativ ledelse i skiftende styringsrationaler
  • Profession og etik 
  • Motivation
  • Ledelse

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer 
Eksamen: Aflevering af skriftligt eksamensoplæg / Mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 5.500,-
Fredericia
01. feb. 2021
Pris: kr. 5.500,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 5.500,-
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 5.500,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408