Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Formål

Formålet med Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er:

 • at forbedre de studerendes personlige og faglige kompetencer ved at give dem en dybere teoretisk indsigt i områder af betydning for den offentlig forvaltning
 • at give de studerende metoder, som sætter dem i stand til selvstændigt at anvende den teoretiske viden i praksis for derved kritisk at kunne analysere, vurdere og løse forskelligartede problemstillinger
 • den færdiguddannede skal kunne bidrage selvstændigt, reflekterende og proaktivt til samarbejdet i den offentlige forvaltning, institutioner og organisationer og i den interne og eksterne kommunikation

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen er en deltidsuddannelse og er opbygget af uafhængige moduler, som du selv sammensætter efter dine interesser og behov. Du har derved mulighed for at følge det faglige spor, som du har mest brug for professionelt. Vi hjælper gerne med at tilrettelægge dit forløb, så det passer dig bedst muligt.

Diplomuddannelsen sammensættes af tre obligatoriske moduler (25 ECTS), en række valgfri moduler (20 ECTS) og et afgangsprojekt (15 ECTS).

Tilsammen er diplomuddannelsen på 60 ECTS-point eller ét årsværk. Et studenterårsværk er ca. 1650 studenterarbejdstimer, hvor alt er talt med - dvs. undervisning, forberedelse, opgaveløsning, eksamen mv. Da hvert modul svarer til ca. 250 arbejdstimer, må man regne med en betydelig selvstændig studieaktivitet. 

I nedenstående oversigt kan du se hvilke kurser, der udbydes og hvorvidt de er obligatoriske eller valgfrie eller du kan finde en oversigt over den samlede uddannelse her.

Obligatoriske moduler  
Samfundsvidenskabelig analyse og metode (10 ECTS)
Forvaltningsret (10 ECTS)
Styring i den offentlige sektor (5 ECTS) 

Valgmoduler
Jura
Juridisk metode (10 ECTS) 
Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)  
Kommunalret (5 ECTS)

Økonomi

Kommunalt regnskab (10 ECTS)
Økonomisk analyse (10 ECTS) 
Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)

Organisation, kommunikation og psykologi

HR i den offentlige sektor (5 ECTS)
Organisationspsykologi, -udvikling- og -omstilling (10 ECTS)
Projektledelse (10 ECTS) 
Offentlig kommunikation (5 ECTS)
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)
Innovation (10 ECTS)
Medborgerskabelse (5 ECTS)
Digitale forandringsprocesser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt
Afgangsprojekt (15 ECTS)

Adgangsbetingelser

For at læse på Diplomuddannelsen skal du have en uddannelse på mindst erhvervsakademiniveau eller en videregående voksenuddannelse (VVU) plus mindst to års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse. Hvis du har bestået DK I og DK II, Magistratskole-eksamen, en Kommunom eller Merkonom fra før disse var på VVU-niveau, kan du søge en realkompetencevurdering.

Hvis du ikke opfylder nogen af disse betingelser, kan du få vurderet dine realkompetencer og måske optages på det grundlag. 

De fleste af vores studerende har tidligere læst Kommunom eller Statonom eller Merkonom, men også mange andre uddannelser giver adgang til Diplomuddannelsen - fx professionsbachelorer (pædagoger, lærere og sygeplejersker).

De præcist formulerede adgangsregler fremgår af kapitel 3 i bekendtgørelsen.

Hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem, er du velkommen til at ringe til os eller sende en mail. Se links og numre i boksen herunder.

Imødekommer du ikke adgangsbetingelserne for at kunne læse på diplomniveau - se akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Overgangsregler

Hvis du allerede er i gang med Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning kan du naturligvis kombinere beståede moduler med moduler fra den nye version af uddannelsen. Læs om overgangsreglerne her

Studiestart

Vi starter hold flere gange om året. Datoerne fremgår af de enkelte modulbeskrivelser.
Studerende som ønsker en hel diplomuddannelse anbefales at begynde med de obligatoriske moduler. Hvert modul afsluttes med en prøve med intern eller ekstern censur. Studerende forudsættes at have adgang til pc og internet. Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år.

Realkompetencevurdering

Hvis du har tilegnet dig kompetencer på anden vis, kan dine "realkompetencer" (hvad du reelt ved og kan) være på et niveau, som svarer til adgangsbetingelserne. 

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her.

Du er velkommen til at ringe eller maile til os, hvis du har spørgsmål.

 

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Spørgsmål om Diplom i off. forvaltning og administration

 • Jeg vil tage to moduler ad gangen - kan alt kombineres frit?

  Som regel kan det lade sig gøre at følge to moduler i samme semester, men i nogle få tilfælde kan modulerne ligge oven i hinanden på samme dag. Brug feltet 'bemærkninger' på tilmeldingsskemaet til at angive dine ønsker i en prioriteret rækkefølge.

 • Hvad betyder den ny bekendtgørelse for "gamle" studerende?

  Hvis du er begyndt på din diplomuddannelse i foråret 2011 eller tidligere, er der overgangsordninger så dine beståede moduler på 9 ECTS kan kombineres med de nye, som er på 5 eller 10 ECTS. Du kan se en oversigt over disse regler her. Detaljerne er beskrevet i studieordningen.

 • Skal jeg opgradere min gamle kommunomuddannelse for at få adgang her?

  Du skal søge om en realkompetencevurdering.

 • Skal jeg tage modulerne i en bestemt rækkefølge?

  Nej, du kan godt begynde med et valgmodul og tage obligatoriske moduler senere. Du kan også nøjes med et eller flere valgmoduler - hvis du ikke går efter en hel  diplomuddannelse. Hvis du vil have et helt diplom, så anbefaler vi at begynde med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

 • Skal jeg binde mig til en hel diplomuddannelse?

  Nej, du tilmelder dig (og betaler for) ét modul ad gangen. Du kan nøjes med et modul eller tage flere stykke dem sammen til et diplom - hen ad vejen og efter behov. De seks moduler i en diplomuddannelse skal dog tages inden for 6 år.

 • Bliver jeg en generalist eller specialist?

  Diplomuddannelsen er en generalistuddannelse  De  kompetencer der er væsentlige for professionen,  offentlig forvaltning og administration, er samlet i tre moduler som er obligatoriske for dem der vil tage hele uddannelsen. Via valgmoduler og afgangsprojektet kan du fordybe dig og specialisere dig i udvalgte emner.

 • Er I stadig landsdækkende eller kan man kun læse i København?

  Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbydes i en række forskellige byer. Flest hold er der i København, Århus, Hanning og Aalborg.

 • Optager I merkonomer?

  Hvis du har en gammel merkonomuddannelse, skal du søge om en realkompetencevurdering. 

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408