Genveje


Interviews med studerende på uddannelsenInterviews med studerende på uddannelsen

Hvordan er det at læse på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration?

Malene Eggers, som læser på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, fortæller i videoen nedenfor om sine oplevelser med uddannelsen: Hvad bruger hun sin uddannelse til? Hvordan er eksamen skruet sammen? Hvor meget tid bruger hun på at læse? Hvad synes hun er særligt spændende? Osv.

Hvis du overvejer at tage en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration kan du finde mange oplysninger om det faglige indhold og den praktiske opbygning andre steder på uddannelsens side, men det at gå på en uddannelse er også andet end de faglige aspekter – derfor kan du udover videoen med Malene også læse en række interviews med andre tidligere studerende:

"Uddannelsen har givet mig en mere kritisk tilgang" - Interview med Ala Stefirta.
"Alle på studiet er topmotiverede" - Interview med Ina Nielsen.
"Jeg har altid været sulten efter ny viden" - Interview med Albana Sopa.
"Uddannelsen har givet mig en bredere forståelse" - Interview med Kirsten Aarup.
"Der er noget tilfredsstillende ved at udvikle sig og lære nyt" - Interview med Martin Elbaum

Spørgsmål om Diplom i off. forvaltning og administration

 • Jeg vil tage to moduler ad gangen - kan alt kombineres frit?

  Som regel kan det lade sig gøre at følge to moduler i samme semester, men i nogle få tilfælde kan modulerne ligge oven i hinanden på samme dag. Brug feltet 'bemærkninger' på tilmeldingsskemaet til at angive dine ønsker i en prioriteret rækkefølge.

 • Hvad betyder den ny bekendtgørelse for "gamle" studerende?

  Hvis du er begyndt på din diplomuddannelse i foråret 2011 eller tidligere, er der overgangsordninger så dine beståede moduler på 9 ECTS kan kombineres med de nye, som er på 5 eller 10 ECTS. Du kan se en oversigt over disse regler her. Detaljerne er beskrevet i studieordningen.

 • Skal jeg opgradere min gamle kommunomuddannelse for at få adgang her?

  Du skal søge om en realkompetencevurdering.

 • Skal jeg tage modulerne i en bestemt rækkefølge?

  Nej, du kan godt begynde med et valgmodul og tage obligatoriske moduler senere. Du kan også nøjes med et eller flere valgmoduler - hvis du ikke går efter en hel  diplomuddannelse. Hvis du vil have et helt diplom, så anbefaler vi at begynde med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

 • Skal jeg binde mig til en hel diplomuddannelse?

  Nej, du tilmelder dig (og betaler for) ét modul ad gangen. Du kan nøjes med et modul eller tage flere stykke dem sammen til et diplom - hen ad vejen og efter behov. De seks moduler i en diplomuddannelse skal dog tages inden for 6 år.

 • Bliver jeg en generalist eller specialist?

  Diplomuddannelsen er en generalistuddannelse  De  kompetencer der er væsentlige for professionen,  offentlig forvaltning og administration, er samlet i tre moduler som er obligatoriske for dem der vil tage hele uddannelsen. Via valgmoduler og afgangsprojektet kan du fordybe dig og specialisere dig i udvalgte emner.

 • Er I stadig landsdækkende eller kan man kun læse i København?

  Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbydes i en række forskellige byer. Flest hold er der i København, Århus, Hanning og Aalborg.

 • Optager I merkonomer?

  Hvis du har en gammel merkonomuddannelse, skal du søge om en realkompetencevurdering. 

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.