Genveje


Ala StefirtaAla Stefirta

Ala Stefirta

Ansat hos: GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

Hvad arbejder du med?
Administration af forsknings- og rådgivningsprojekter.

Hvad er det særlige ved din profession?
Projekter, som jeg administrerer, finansieres af mange forskellige finansieringskilder (Finanslovsbevilling, EU, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Danida, private fonde mm.). Man skal konstant være ajourført med deres regler angående ansøgninger og afrapportering. Kombinationen af økonomi- og kommunikationsopgaver kræver personlig fleksibilitet.

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
Den dynamiske variation, der er i mine opgaver; arbejdet er meningsfuldt.

Hvorfor valgte du uddannelsen?
For at ”professionalisere” udførelsen af mine arbejdsopgaver, revidere og forny min tilgang til nogle af mine opgaver og udbrede mit professionelle netværk.

Hvad er det særlige ved at gå på uddannelsen for dig?
Muligheden for at udveksle erfaringer og få feedback fra erfarne kollegaer i de offentlige institutioner, samt diskussion af aktuelle emner.

Bruger du meget tid på forberedelse/hvor meget er din arbejdsuge blevet forlænget?
Jeg bruger nogle aftener og en dag i løbet af weekenden på forberedelsen. Det bliver til lidt mere, når jeg skal aflevere skriftlige opgaver.

Hvad vidste du ikke om uddannelsen?
At det svarer til et bachelor-niveau, og at det er så spændende!

Hvad mener du, at uddannelsen vil bidrage med i forhold til dit daglige arbejde?
Uddannelsen har helt sikkert givet mig en bedre forståelse af nogle interessante og nyttige emner, samt mere kritisk tænkning. Gode studiepræstationer har forhøjet min selvtillid. Det har også bevirket til et andet synspunkt på mit daglige arbejde.

Hvad betyder dit arbejde for borgeren?
Borgeren får blandt andet ydelser fra GEUS, som er fastlagt i lovgivning med tilhørende bekendtgørelser (Undergrundsloven, Vandforsyningsloven, Miljømålsloven, Råstofloven mm.). Mit arbejde bidrager således til, at GEUS bedriver forskning på højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. Mit arbejde bidrager også til forskningsbaseret geologisk rådgivning til offentlige myndigheder i natur-, miljø-, energi og råstofmæssige spørgsmål.

Tænker du på yderligere efter - og videreuddannelse?
Ja, men efter en pause.

Hvad arbejder du med om 10 år?
Det vil tiden vise.

Spørgsmål om Diplom i off. forvaltning og administration

 • Jeg vil tage to moduler ad gangen - kan alt kombineres frit?

  Som regel kan det lade sig gøre at følge to moduler i samme semester, men i nogle få tilfælde kan modulerne ligge oven i hinanden på samme dag. Brug feltet 'bemærkninger' på tilmeldingsskemaet til at angive dine ønsker i en prioriteret rækkefølge.

 • Hvad betyder den ny bekendtgørelse for "gamle" studerende?

  Hvis du er begyndt på din diplomuddannelse i foråret 2011 eller tidligere, er der overgangsordninger så dine beståede moduler på 9 ECTS kan kombineres med de nye, som er på 5 eller 10 ECTS. Du kan se en oversigt over disse regler her. Detaljerne er beskrevet i studieordningen.

 • Skal jeg opgradere min gamle kommunomuddannelse for at få adgang her?

  Du skal søge om en realkompetencevurdering.

 • Skal jeg tage modulerne i en bestemt rækkefølge?

  Nej, du kan godt begynde med et valgmodul og tage obligatoriske moduler senere. Du kan også nøjes med et eller flere valgmoduler - hvis du ikke går efter en hel  diplomuddannelse. Hvis du vil have et helt diplom, så anbefaler vi at begynde med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

 • Skal jeg binde mig til en hel diplomuddannelse?

  Nej, du tilmelder dig (og betaler for) ét modul ad gangen. Du kan nøjes med et modul eller tage flere stykke dem sammen til et diplom - hen ad vejen og efter behov. De seks moduler i en diplomuddannelse skal dog tages inden for 6 år.

 • Bliver jeg en generalist eller specialist?

  Diplomuddannelsen er en generalistuddannelse  De  kompetencer der er væsentlige for professionen,  offentlig forvaltning og administration, er samlet i tre moduler som er obligatoriske for dem der vil tage hele uddannelsen. Via valgmoduler og afgangsprojektet kan du fordybe dig og specialisere dig i udvalgte emner.

 • Er I stadig landsdækkende eller kan man kun læse i København?

  Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbydes i en række forskellige byer. Flest hold er der i København, Århus, Hanning og Aalborg.

 • Optager I merkonomer?

  Hvis du har en gammel merkonomuddannelse, skal du søge om en realkompetencevurdering. 

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408