Genveje


Albana SopaAlbana Sopa

Albana Sopa 

Arbejder inden for Udenrigsøkonomi hos Danmarks Statistik.

Hvad arbejder du med?
Jeg arbejder i Danmarks Statistik – Udenrigsøkonomi, hvor min hovedopgave er Intrastat-fejlsøgning (Intrastat er systemet bag statistikken, der beskriver Danmarks varehandel med de øvrige EU-lande). Jeg har daglig kontakt med virksomheder vedrørende mistanke om fejlindberetning.
 
Hvad er det særlige ved din profession?
Faglig udvikling og synlige resultater. 

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
Dage fyldt med nye udfordringer, deltagelse i spændende projekter, og daglig kommunikation med forskellige virksomheder både i Danmark og i udlandet, udgør kernen af mit arbejde.

Hvorfor valgte du uddannelsen?
Jeg har altid været ”sulten” efter ny viden, og jeg fandt hurtigt ud af, at denne uddannelse indeholdt de fag, som både var spændende for mig, men også relevante for mit arbejde. Fx har momsmodulet givet mig en bedre forståelse af momsområdet, da vi fejlsøger Intrastat ved blandt andet at sammenligne Intrastat med momsangivelse. Modulet ”Webkommunikation” kan relateres til en anden webredaktøropgave, som jeg har, osv.

Hvad er det særlige ved at gå på uddannelsen for dig?
Med ny viden i bagagen kan man blive mere effektiv og yde bedre kvalitet. På den måde bliver det nemmere at sikre sig en bedre plads på arbejdsmarkedet. Ud over det, er det også spændende at tale med andre medstuderende og høre om deres erfaringer i andre områder.

Bruger du meget tid på forberedelse?
Ja, det gør jeg. En uddannelse er meget tidskrævende, men det betaler sig.

Hvad vidste du ikke om uddannelsen?
At det var så fleksibelt.

Hvad mener du, at uddannelsen vil bidrage med i forhold til dit daglige arbejde?
Den vil styrke mine kompetencer og kvalifikationer.

Hvad betyder dit arbejde for andre?
En god sagsbehandling, rådgivning og kommunikation vedrørende kvalitetssikring af vores statistik vil resultere i tilfredse respondenter, der afleverer korrekte indberetninger. Det vil bl.a. spare ressourcer for virksomhederne.

Tænker du på yderligere efter - og videreuddannelse?
Bestemt JA.

Hvad arbejder du med om 10 år?
Jeg ser mig selv arbejde med nye spændende opgaver i Udenrigsøkonomi – Danmarks Statistik.

Spørgsmål om Diplom i off. forvaltning og administration

 • Jeg vil tage to moduler ad gangen - kan alt kombineres frit?

  Som regel kan det lade sig gøre at følge to moduler i samme semester, men i nogle få tilfælde kan modulerne ligge oven i hinanden på samme dag. Brug feltet 'bemærkninger' på tilmeldingsskemaet til at angive dine ønsker i en prioriteret rækkefølge.

 • Hvad betyder den ny bekendtgørelse for "gamle" studerende?

  Hvis du er begyndt på din diplomuddannelse i foråret 2011 eller tidligere, er der overgangsordninger så dine beståede moduler på 9 ECTS kan kombineres med de nye, som er på 5 eller 10 ECTS. Du kan se en oversigt over disse regler her. Detaljerne er beskrevet i studieordningen.

 • Skal jeg opgradere min gamle kommunomuddannelse for at få adgang her?

  Du skal søge om en realkompetencevurdering.

 • Skal jeg tage modulerne i en bestemt rækkefølge?

  Nej, du kan godt begynde med et valgmodul og tage obligatoriske moduler senere. Du kan også nøjes med et eller flere valgmoduler - hvis du ikke går efter en hel  diplomuddannelse. Hvis du vil have et helt diplom, så anbefaler vi at begynde med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

 • Skal jeg binde mig til en hel diplomuddannelse?

  Nej, du tilmelder dig (og betaler for) ét modul ad gangen. Du kan nøjes med et modul eller tage flere stykke dem sammen til et diplom - hen ad vejen og efter behov. De seks moduler i en diplomuddannelse skal dog tages inden for 6 år.

 • Bliver jeg en generalist eller specialist?

  Diplomuddannelsen er en generalistuddannelse  De  kompetencer der er væsentlige for professionen,  offentlig forvaltning og administration, er samlet i tre moduler som er obligatoriske for dem der vil tage hele uddannelsen. Via valgmoduler og afgangsprojektet kan du fordybe dig og specialisere dig i udvalgte emner.

 • Er I stadig landsdækkende eller kan man kun læse i København?

  Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbydes i en række forskellige byer. Flest hold er der i København, Århus, Hanning og Aalborg.

 • Optager I merkonomer?

  Hvis du har en gammel merkonomuddannelse, skal du søge om en realkompetencevurdering. 

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408