Genveje


Kirsten AarupKirsten Aarup

Kirsten Aarup

Ansat hos: Hillerød Kommune, som budgetkonsulent.

Hvad arbejder du med?
Jeg er ansat i den centrale økonomiafdeling i Hillerød Kommune, hvor jeg arbejder som budgetkonsulent.

Hvad er det særlige ved din profession?
Det er et meget selvstændigt job, hvor jeg får brugt min viden om kommunal økonomi i bred forstand. Jeg er konsulent både på familieområdet med de udsatte børn og på hele anlægsområdet. Så jeg har brug for at være godt funderet både i de overordnede retningslinjer for kommunalt budget og regnskab og samtidig vide en del om detaljerne for bogføring.

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
Jeg kan bedst lide selvstændigheden og alsidigheden.

Hvorfor valgte du uddannelsen?
En blanding af et ønske om videreuddannelse og et pust i nakken af strukturreformen gjorde, at jeg kom i gang. Da jeg påbegyndte uddannelsen, var det 13 år siden, jeg havde afsluttet den adgangsgivende uddannelse (DK II), så det var med en vis nervøsitet, at jeg begyndte. Samtidig frygtede jeg, at der i forbindelse med kommunesammenlægningen ikke var plads til mig, hvis jeg ikke havde nogen papirer på mine kundskaber.

Hvad er det særlige ved at gå på uddannelsen for dig?
For mig har det været godt at få et ”break” fra det daglige på arbejdspladsen. Det har været dejligt at møde kollegaer fra andre offentlige instanser, og få impulser fra andre arbejdspladser, og endelig har det været meget vigtigt for mig at få noget teori på al den praktik jeg udøver i hverdagen.

Bruger du meget tid på forberedelse/hvor meget er din arbejdsuge blevet forlænget?
Arbejdsugen blev forlænget med ca. 7 timer, svarende til en ekstra arbejdsdag

Hvad vidste du ikke om uddannelsen?
Jeg vidste ikke, at jeg ville blive så glad for uddannelsen og nyde det så meget, som jeg har gjort. Jeg har taget uddannelsen på et tidspunkt, der har været optimal for mit privatliv, og jeg har derfor ikke været hårdt ramt af dårlig samvittighed ved at sidde med bøgerne.

Hvad mener du, at uddannelsen vil bidrage med i forhold til dit daglige arbejde?
Uddannelsen har helt klart givet mig en bredere forståelse af, hvordan der er sammenhæng mellem de forskellige offentlige instanser. Fx en bred forståelse af, hvordan regeringen og KL forhandler, og hvad det betyder for kommunernes økonomi, samt en forståelse af sammenhængen mellem fx offentlig og privat økonomi, eller sammenhæng mellem forskellige landes økonomi. Jeg er generelt blevet mere kritisk overfor de indslag, der er i fjernsynet, og de artikler, jeg læser i aviserne. Uddannelsen har også givet mig en tro på, at jeg kan. Selvtilliden er helt sikkert blevet større.

Tænker du på yderligere efter - og videreuddannelse?
Jeg har helt klart fået ”blod på tanden” og kunne godt tænke mig mere efteruddannelse, men jeg har ingen aktuelle planer.

Hvad arbejder du med om 10 år?
Jeg tror stadig, at jeg arbejder med økonomi, og jeg har ingen forventninger om at blive personaleleder, men måske er jeg faglig koordinator.

Spørgsmål om Diplom i off. forvaltning og administration

 • Jeg vil tage to moduler ad gangen - kan alt kombineres frit?

  Som regel kan det lade sig gøre at følge to moduler i samme semester, men i nogle få tilfælde kan modulerne ligge oven i hinanden på samme dag. Brug feltet 'bemærkninger' på tilmeldingsskemaet til at angive dine ønsker i en prioriteret rækkefølge.

 • Hvad betyder den ny bekendtgørelse for "gamle" studerende?

  Hvis du er begyndt på din diplomuddannelse i foråret 2011 eller tidligere, er der overgangsordninger så dine beståede moduler på 9 ECTS kan kombineres med de nye, som er på 5 eller 10 ECTS. Du kan se en oversigt over disse regler her. Detaljerne er beskrevet i studieordningen.

 • Skal jeg opgradere min gamle kommunomuddannelse for at få adgang her?

  Du skal søge om en realkompetencevurdering.

 • Skal jeg tage modulerne i en bestemt rækkefølge?

  Nej, du kan godt begynde med et valgmodul og tage obligatoriske moduler senere. Du kan også nøjes med et eller flere valgmoduler - hvis du ikke går efter en hel  diplomuddannelse. Hvis du vil have et helt diplom, så anbefaler vi at begynde med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

 • Skal jeg binde mig til en hel diplomuddannelse?

  Nej, du tilmelder dig (og betaler for) ét modul ad gangen. Du kan nøjes med et modul eller tage flere stykke dem sammen til et diplom - hen ad vejen og efter behov. De seks moduler i en diplomuddannelse skal dog tages inden for 6 år.

 • Bliver jeg en generalist eller specialist?

  Diplomuddannelsen er en generalistuddannelse  De  kompetencer der er væsentlige for professionen,  offentlig forvaltning og administration, er samlet i tre moduler som er obligatoriske for dem der vil tage hele uddannelsen. Via valgmoduler og afgangsprojektet kan du fordybe dig og specialisere dig i udvalgte emner.

 • Er I stadig landsdækkende eller kan man kun læse i København?

  Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbydes i en række forskellige byer. Flest hold er der i København, Århus, Hanning og Aalborg.

 • Optager I merkonomer?

  Hvis du har en gammel merkonomuddannelse, skal du søge om en realkompetencevurdering. 

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408