Genveje


Martin ElbaumMartin Elbaum

Martin Elbaum

Ansat hos: Justitsministeriet, i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Hvad arbejder du med?
Bogholderi, økonomi og en række forskellige administrative opgaver.

Hvad er det særlige ved din profession?
At jeg fungerer som bindeled mellem bogholderiet og it-kontoret. Jeg er organisatorisk placeret i en afdeling af Kriminalforsorgens it-kontor sammen med blandt andet to kontraktkonsulenter og en it-indkøber.

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
At jeg har mange vidt forskellige, bindegale, dygtige og hjælpsomme kolleger.

Hvorfor valgte du uddannelsen?
Som administrativ medarbejder i staten, var statonomuddannelsen den første naturlige videreuddannelse. Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning forekom at være den oplagte overbygning til statonomuddannelsen. Dels kendte jeg skolen i forvejen, og dels arbejdes der videre med den viden, som man har fra statonomuddannelsen.

Hvad er det særlige ved at gå på uddannelsen for dig?
Der er noget tilfredsstillende ved at udvikle sig og lære nyt. Det beviser, ikke mindst overfor en selv, at man ikke blot sidder ”på sin pind”, og bliver fagligt indskrænket år efter år. Man får indsigt i de metoder, som ens akademiske kolleger er uddannet i, og man kan derfor bedre forstå, hjælpe og sparre med dem. De personer, som man går i skole med, har man oftest også noget fagligt tilfælles med.

Bruger du meget tid på forberedelse?
Jeg bruger ikke så meget tid på min uddannelse, som jeg gerne ville. For mig har det været et vilkår at have konstant dårlig samvittighed over at skulle fordele tid mellem studie, arbejde og hjem.

Hvad vidste du ikke om uddannelsen?
Jeg havde ikke anden viden end det, som jeg havde læst i brochuren om uddannelsen. Jeg meldte mig på diplomuddannelsen i forventningen om, at det ville være en viderebygning på statonomuddannelsen, og jeg er ikke blevet skuffet. Det er min opfattelse, at man får en mere akademisk tilgang til opgaverne. En studiekammerat advarede mig om, at pensum på de juridiske fag var stort. Jeg overhørte det og tog alligevel Forvaltningsret og Personalejura på samme semester. Det var hårdt!

Hvad mener du, at uddannelsen vil bidrage med i forhold til dit daglige arbejde?
Uddannelsen giver en god indsigt i de akademiske kollegers metoder, og man kan derfor bedre hjælpe og sparre med dem. Med diplomuddannelsen føler jeg mig bedre rustet til de ad hoc opgaver, som dukker op. I kraft af min lange ansættelse, går mine kolleger ofte ud fra, at jeg kan besvare spørgsmål, der ligger udenfor mit egentlige fagområde, og jo mere jeg ved, jo bedre kan jeg hjælpe mine kolleger.

Tænker du på yderligere efter - og videreuddannelse?
Jeg har ikke planer om mere uddannelse lige nu, men jeg vil ikke afvise, at jeg på lang sigt vil vælge at læse videre. Det gavner ens selvrespekt.

Hvad arbejder du med om 10 år?
Det er svært at sige, men jeg er muligvis stadig ansat i Kriminalforsorgen.

Spørgsmål om Diplom i off. forvaltning og administration

 • Jeg vil tage to moduler ad gangen - kan alt kombineres frit?

  Som regel kan det lade sig gøre at følge to moduler i samme semester, men i nogle få tilfælde kan modulerne ligge oven i hinanden på samme dag. Brug feltet 'bemærkninger' på tilmeldingsskemaet til at angive dine ønsker i en prioriteret rækkefølge.

 • Hvad betyder den ny bekendtgørelse for "gamle" studerende?

  Hvis du er begyndt på din diplomuddannelse i foråret 2011 eller tidligere, er der overgangsordninger så dine beståede moduler på 9 ECTS kan kombineres med de nye, som er på 5 eller 10 ECTS. Du kan se en oversigt over disse regler her. Detaljerne er beskrevet i studieordningen.

 • Skal jeg opgradere min gamle kommunomuddannelse for at få adgang her?

  Du skal søge om en realkompetencevurdering.

 • Skal jeg tage modulerne i en bestemt rækkefølge?

  Nej, du kan godt begynde med et valgmodul og tage obligatoriske moduler senere. Du kan også nøjes med et eller flere valgmoduler - hvis du ikke går efter en hel  diplomuddannelse. Hvis du vil have et helt diplom, så anbefaler vi at begynde med Samfundsvidenskabelig analyse og metode.

 • Skal jeg binde mig til en hel diplomuddannelse?

  Nej, du tilmelder dig (og betaler for) ét modul ad gangen. Du kan nøjes med et modul eller tage flere stykke dem sammen til et diplom - hen ad vejen og efter behov. De seks moduler i en diplomuddannelse skal dog tages inden for 6 år.

 • Bliver jeg en generalist eller specialist?

  Diplomuddannelsen er en generalistuddannelse  De  kompetencer der er væsentlige for professionen,  offentlig forvaltning og administration, er samlet i tre moduler som er obligatoriske for dem der vil tage hele uddannelsen. Via valgmoduler og afgangsprojektet kan du fordybe dig og specialisere dig i udvalgte emner.

 • Er I stadig landsdækkende eller kan man kun læse i København?

  Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration udbydes i en række forskellige byer. Flest hold er der i København, Århus, Hanning og Aalborg.

 • Optager I merkonomer?

  Hvis du har en gammel merkonomuddannelse, skal du søge om en realkompetencevurdering. 

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.

Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408