Genveje


Juridisk metodeJuridisk metode

Bliv stærk i juridisk argumentation

Modulet giver indsigt i den juridiske metode og juridiske informationssøgning.

Retskilder og deres fortolkning, informationssøgning og retssociologi

Det får du ud af modulet

Med dette modul får du redskaber til at vurdere juridiske problemstillinger og finde relevant juridisk information, som kan bruges til løsning af et konkret problem. Du vil gradvist blive trænet i at tænke juridisk, hvilket vil afspejle sig i din argumentation. Du får viden om retssociologiske emner, så du kan gennemskue den vekselvirkning samfundet og retsreglerne, udøver på hinanden.

Det faglige indhold

På modulet arbejder vi med at vurdere juridiske problemstillinger på basis af gældende retsregler. Vi beskæftiger os bl.a. med:

  • Indsigt i juridisk metode
  • Danske og EU-retlige retskilder
  • Fortolkning af retskilder
  • Juridisk informationssøgning i praksis
  • Retssociologisk metode, herunder hvordan retsregler og samfund gensidigt påvirker hinanden

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt projekt / Mundtlig eksamen 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361