Genveje


KommunalretKommunalret

Få styr på kommunalfuldmagten.

På dette modul får du indblik i de regler, der udstikker rammerne for det kommunale forvaltningsarbejde og tilsynet med kommunerne. 

Du lærer at tage stilling til og formidle kommunalretlige spørgsmål 

Det får du ud af modulet

På modulet beskæftiger vi os med kommunalfuldmagtens hovedområder og det statslige tilsyn med kommunerne. Du bliver i stand til at se og vurdere kommunalretlige problemstillinger i konkrete sager samt rådgive kolleger og chefer om kommunalretlige spørgsmål.

Det faglige indhold

Vi beskæftiger os bl.a. med:

  • Kommunernes formelle organisation
  • Kommunalfuldmagten, dvs. kommunernes mulighed for at påtage sig opgaver uden lovhjemmel
  • Kommuner og erhvervsvirksomhed
  • Ansatte og gaver
  • Støtte til kultur og fritid
  • Tilsynet med kommunerne
  • Statsforvaltningens beføjelser og sanktionsmuligheder 

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse

Udbydes kun som rekvireret hold. 

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361