Genveje


KommunalretKommunalret

Få styr på kommunalfuldmagten.

På dette modul får du indblik i de regler, der udstikker rammerne for det kommunale forvaltningsarbejde og tilsynet med kommunerne. 

Du lærer at tage stilling til og formidle kommunalretlige spørgsmål 

Det får du ud af modulet

På modulet beskæftiger vi os med kommunalfuldmagtens hovedområder og det statslige tilsyn med kommunerne. Du bliver i stand til at se og vurdere kommunalretlige problemstillinger i konkrete sager samt rådgive kolleger og chefer om kommunalretlige spørgsmål.

Det faglige indhold

Vi beskæftiger os bl.a. med:

  • Kommunernes formelle organisation
  • Kommunalfuldmagten, dvs. kommunernes mulighed for at påtage sig opgaver uden lovhjemmel
  • Kommuner og erhvervsvirksomhed
  • Ansatte og gaver
  • Støtte til kultur og fritid
  • Tilsynet med kommunerne
  • Statsforvaltningens beføjelser og sanktionsmuligheder 

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse

Udbydes kun som rekvireret hold. 

Pris pr. modul

2018

Modul på 5 ECTS kr. 4.800,-
Modul på 10 ECTS kr. 7.900,-
Afgangsprojekt kr. 12.900,-
Introduktionsforløb kr. 4.800,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
26. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdag
Endelig undervisningsdag meddeles i forbindelse med optagelsesmailen. Øvrige datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

 

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag 

kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361